Indiferenţa ucide încet, ca un şarpe viclean

Forţa de inerţie este cea care ne împiedică în mod constant  să facem schimbări din propria iniţiativă, să ne trezim şi să ne apropiem de Creator în loc să fim presaţi prin suferinţă şi care pune peste noi un nor numit „Amalec”. În general, ea lucrează împotriva importanţei scopului şi este cauza tuturor ratărilor.

Nu pare să facă nimic în particular. Ea simplu slăbeşte omul, îi ia dorinţa şi îl linişteşte trăgându-l în jos, sugerându-i că nu este nimic de care să-i fie frică: ”mergi înainte şi totul va fi bine!” Este foarte inteligentă şi de aceea foarte puternică, ne infectează cu indiferenţă. Astfel, această forţă „Amalec” este considerată principalul duşman pe această cale.

Noi vedem că toţi ceilalţi duşmani care vor să te prevină, strigă, se arată şi îşi dezvăluie calităţile interferente. Dar Amalec nu este aşa, el există în linişte, deoparte, ca un şarpe viclean. Sunt astfel de oameni, ei ştiu cum să fie invizibili, dar niciodată nu uită de ei înşişi şi totdeauna conduc în secret, pe furiş, ca să întoarcă totul în favoarea lor. Iar aceşti oameni aduc cel mai mult rău.

Este spus că trebuie să ştergi adevărata memorie a lui Amalec. Aceasta este treaba importanţei revelării Creatorului cu referire la acţiunea pe care o facem pentru acest scop şi cu referire la speranţele noastre că se va întâmpla de Sus.

Noi suntem în lumea acţiunii. De aceea, până când nu putem face câteva acţiuni practice, nu se va întâmpla nimic. Va părea că acţiunile nu sunt decisive în niciun fel fiindcă lucrul principal este intenţia. Dar adevărata intenţie este Sus în Lumină, iar noi suntem în dorinţă.

De aceea, până la posibilitatea efectuării acţiunilor de conexiune sau de apropiere reciprocă pornite de jos, înţelepciunea Cabalei nu a fost revelată, nu a ieşit din ascundere.  Până la urmă, nimic nu poate fi făcut acolo unde nu există nicio oportunitate de efectuare practică a vreunei corectări.

Intenţiile noastre sunt totdeauna egoiste, dar lucrurile pot fi îndreptate spre schimbare după cum se spune, inimile urmeză acţiunile. De aceea, când lumea a început să se schimbe atât de mult din cauza apropierii de noi a Creatorului, noi putem face unele acţiuni, mergând înspre El. Şi chiar dacă aceste acţiuni sunt fără intenţia corectă, totuşi ele vor schimba şi vor purifica dorinţele noastre , adică ne vor ajuta.

De aceea a fost revelată înţelepciunea Cabalei iar noi putem lucra şi produce schimbări în noi înşine prin încercările noastre de unitate cu ceilalţi şi prin diseminarea acestui mesaj în jurul lumii. Noi explicăm viitorul la care umanitatea trebuie să ajungă şi ce ne aşteaptă pe noi toţi. Noi explicăm cum trebuie să acţionăm astfel ca revelarea Creatorului să fie plăcută, când noi nu ne eschivăm de la el în niciun fel, ci din contră, dorim să trăim în concordanţă cu noua Lui apropiere.

O nouă conducere, o nouă putere a fost stabilită în lume, o nouă reţea de forţe care conduc lumea astăzi ne sunt dezvăluite. Iar noi trebuie să le înţelegem şi să le simţim să venim în conformitate cu ele. Dacă noi facem tot ce putem ca să îndeplinim asta, noi ştergem memoria lui Amalec, fiindcă Amalec lucrează în special la diminuarea importanţei Creatorului, a proprietăţii de dăruire reciprocă, cea care este esenţa noii administrări, noii guvernări. Amalec este forţa care coboară acum pe Pâmântul nostru şi ne învăluie ca un nor.

Motivul crizei este apropierea Creatorului, calitatea Lui de dăruire vine spre noi şi noi începem să o simţim printre noi din ce în ce mai puternic. Noi „ştergem memoria lui Amalec” cu explicaţiile noastre în practică, în această lume de jos. Iar atunci, Creatorul, Forţa Superioară, va completa această acţiune de Sus, cu Lumina Reformatoare.

Dacă încercăm să facem aceste acţiuni, chiar în forma noastră veche, egoistă, dar împreună, cu întreaga lume, oriunde este posibil, atragem Lumina Corectoare şi încep schimbările. Asta este, întâi ştergem memoria lui Amalec de aici de jos, şi în funcţie de asta, Creatorul va şterge apoi această memorie, de Sus.

Astfel, noi devenim aliaţii Lui, luptând împotriva aceluiaşi singur duşman care stă între noi şi ne separă: pe noi de Creator, şi pe noi unii de alţii. Prin această măsură, acest nor întunecos, se schimbă într-un câmp puternic de conexiune în care descoperim noul nostru vas (dorinţă), şi acolo, descoperim proprietatea de iubire şi dăruire, cea care se cheamă revelarea Creatorului fiinţelor create.

Din Lecţia zilnică de Cabala 9/2/2011 „Scrierile lui Rabaş”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed