Motivul pentru care ne-am adunat aici

Scopul societăţii (grupului) este este să ne ridicăm la nivelul uman. Acest lucru este posibil doar prin măreţia Creatorului, pe care noi, în întunericul nostru, nu-l vedem. Dar în întuneric putem stabili între noi, valori noi care nu au fundamente egoiste.

Noi ştim că aceste valori sunt total nejustificate, fiindcă altfel, ele izvărăsc din egoul nostru. Dar fundamentul spiritual este peste ego, ca Sfira de Yesod care este peste Sfira de Malhut. Astfel, totul depinde de fundamentul pe care îl alegem: este doar praf, care este complet fără viaţă, sau praf de pamânt (Adama) care deja uneşte mineralul (Dome) cu superiorul ca om (Adam), asemănător Creatorului?

Totul depinde de priorităţile noastre şi de ceea ce considerăm noi important. Începem să ne jucăm cu importanţa Creatorului, a profesorului, a grupului, a studiului şi a scopului şi jocul devine cel mai important şi serios joc în grup. Este aşa, fiindcă în egoul nostru, în dorinţa noastră, vedem doar întuneric. Egoul creşte constant şi asta produce întuneric. Dar dacă deasupra acestui întuneric dezvoltăm măreţia scopului nostru comun, fiecare din grup primeşte combustibil şi energie pentru a avansa prin întuneric.

Asta înseamnă că, în loc să avansăm prin băţul cu care suntem mânaţi de la spate, noi alegem ca prin noi înşine să fim traşi mai departe de măreţia de Sus, de măreţia calităţii de dăruire, de ajutorul reciproc, de conexiune, iubire şi de toate valorile supreme specifice naturii Creatorului.

Pe acest scop este bazat grupul cabalistic şi, ca atare, trebuie să păstreze din ce în ce mai exact, constant, scopul său, baza lui. Membrii grupului cabalistic sunt eroi în calitate şi nu în  cantitate. Numai oamenii care pot înainta în acest fel ar trebui să i se alăture. Aici se află puterea noastră, pentru că dorim să obţinem cât mai mult posibil similitudinea cu Lumina, să creştem în înâlţime şi nu în lăţime.

Şi de aceea ne-am adunat aici – ca să stabilim o societate în care fiecare din noi urmează spiritul dăruirii către Creator. Şi pentru a oţine dăruirea către Creator, trebuie să începem să dăruim către om, ceea ce se numeşte „iubire pentru ceilalţi”. (Din  „Scopul societăţii” – Rabash)

Din partea întâi a Lecţiei zilnice de Cabala 9/10/2012 „Scrierile lui Rabash”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed