O intenţie care aduce Creatorul mai aproape

Tora , „Exodus (Ki Tissa), 30:16: Tu trebuie să iei argintul din ispăşirile copiilor lui Israel şi să-l foloseşti pentru lucrarea din cortul întâlnirii; aceasta va fi o amintire pentru copiii lui Israel înaintea Domnulu , să aducă ispăşire pentru sufletele voastre.
Lucrarea în scopul de a dărui trebuie să se facă nu pentru că vrem să dobândim sufletul nostru, ci pentru a aduce mulţumire Creatorului .
Dorinţa de a dobândi sufletul este dorinţa noastră generală, în care Creatorul, proprietatea dăruirii şi a iubirii, va fi dezvăluit o dată cu el. Iar noi tânjim pentru aceasta nu pentru că va fi bine pentru noi după aceea, deoarece într-un astfel de caz, acest lucru se consideră a fi un o act egoist. Vrem să descoperim puterea de sus doar ca să aducem Creatorului mulţumire .
Aceasta este exact ca exemplul oaspetelui şi a gazdei, atunci când gazda vrea să îi facă plăcere oaspetelui şi oaspetele este de acord să accepte, dar numai cu condiţia ca prin aceasta el să aducă plăcere gazdei, ridicându-se la nivelul ei. Prin urmare, intenţia de a oferi plăcere Creatorului ne ridică la nivelul dăruirii absolute .
Din ” Secretele din Cartea Eternă ” KabTV lui 2/9/13

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent: