O şcoală pentru persoane unice

Rabash, „nevoia iubirii de prieteni”: Prin urmare, trebuie să ne agăţăm de grup…Există o putere specială în adeziunea cu prietenii. Deoarece opiniile şi gândurile trec de la unul la altul prin legătura dintre ei, fiecare se amestecă în puterea celuilalt şi prin asta, fiecare persoană din grup are puterea întregului grup.

În viaţa corporală, o persoană este atrasă în mod inconştient de societate, deoarece înclinaţia rea o îndeamnă să caute un mai mare succes şi profit şi cel mai mare succes este de a se afirma în ochii celorlalţi. Prin urmare, o persoană examinează constant ce consideră cei din jur ca bun sau rău şi ce este important pentru ei. În consecinţă, ea stabileşte parametrii şi determină atitudinea sa faţă de tot ceea ce se întâmplă.

Ea nici măcar nu este conştientă, dar opinia sa este bazată, în întregime, pe ceea ce apreciază societatea şi, fără asta, persoana rămâne un animal.

Singura posibilitatea de a obţine valorile societăţii este aceea de a se supune ei.

În plus, ea trebuie să se ridice deasupra prietenilor, pentru a le dărui acestora măreţia obiectivului şi a înălţa spiritele lor.

În aceste două moduri de a-i trata pe ceilalţi, de jos şi de sus, o persoană primeşte puterea care-i lipseşte. Puterile care sosesc la ea nu sunt egoiste, ego-ul său nu a crescut ca în această lume, unde, graţie societăţii, o persoană primeşte o forţă egoistă care este de zece ori mai mare decât simpla sa forţă egoistă.

Aici, ea acceptă şi se anulează, dorind să stabilească relaţii corecte şi să transmită bucurie şi măreţia obiectivului astfel că toată lumea, inclusiv ea însăși, se va conforma şi o va accepta prin „credinţa deasupra raţiunii”, indiferent ce se întâmplă. Prin urmare, ea nu va accepta numai forţa mai mare decât cea pe care o avea înainte, ci şi o forţă total diferită, forţa dăruirii.

Graţie eforturilor sale, ea primeşte forţa dăruirii de la Lumina Superioară. Dacă există un grup de zece (Minyan) atunci, prin el, fiecare primeşte forţa dăruirii de la sursa de dăruire de Sus. Astfel, o persoană primeşte o forţă care este de zece ori mai mare şi este corectată, cu ajutorul căreia poate avansa.

Aceasta este prima etapă pe calea spirituală şi o persoană trebuie, constant, să se examineze pentru a ştii dacă se conformează cu adevărat înaintea grupului. Este, probabil ego-ul său vorbind din interiorul înşelător în manieră diferită. Ar trebui să încerce să învingă acest şarpe viclean care-l împiedică să se încorporeze în grup.

Acest prim nivel este cel mai dificil şi înţelepţii spun că „o mie intră dar unul singur iese la Lumină”. Trebuie să ținem cont de faptul că „şcoala” noastră este destinată indivizilor unici. Testul este numai într-un grup de zece. Dacă nu privim la toată lumea, noi şi prietenii prin grupul de zece, suntem în eroare.

O persoană poate face dintr-un grup, comitet oarecare sau departament, dar dacă ea nu funcţionează într-un grup de zece, nu poate să vadă nimic, cu excepția ego-ului său.

 

Pregătirea cursului zilnic de Cabala, 30.05.2013

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: