Să ieşi din Egipt fără să-ţi părăseşti locul

Toate descrierile pitoreşti care ne sunt date în Tora ne vorbesc despre o legătură tot mai puternică între fiinţele umane. În lumea spirituală omul nu intră corporal în Egipt, trece fizic Marea Roşie şi deşertul Sinai, sau ajunge fizic în pământul lui Israel. În lumea spirituală toate acestea simbolizează grade diferite de conexiune între suflete, între fiinţele umane care se conectează intern, în dorinţele lor.

Este o conexiune despre care ne vorbeşte Tora. Ea nu vorbeşte despre geografia sau istoria unui grup de oameni care a rătăcit prin ţara Canaan sau Egipt. Ea ne spune despre conexiunile în care descoperim aceste grade. „Du-te din ţara ta” înseamnă să ieşi din dorinţele tale egoiste, care aici înseamnă viaţa în Babilon. Tu trebuie să părăseşti această dorinţă şi să ajungi la una mai mare în care te vei conecta cu un grup mai puternic. Această dorinţă se numeşte de acum „ţara Canaan” (ţară=raţon=dorinţă).

Mai târziu intrăm în linia stângă, dorinţele noastre cresc, înclinaţia rea se dezvăluie tot mai mult şi aceasta se numeşte „coborârea în Egipt”. Iar apoi, când urcăm de la această stare de „Egipt” prin conectarea cu ceilalţi se spune că suntem „în deşertul Sinai”.

După conectarea peste toate problemele care se revelează în noi, ne ridicăm la nivelul numit „ţara lui Israel”. Toate acestea sunt grade de conexiune şi nu locuri geografice.

Numele sunt luate din lumea noastră dar sunt folosite ca nume ale gradelor spirituale. Putem lua autobuzul şi să călătorim din Babilon până în ţara Canaan şi până în Egipt şi înapoi, dar nu va fi o excursie spirituală. Va fi doar o excursie corporală, fizică.

Totul depinde de cum facem noi ca stând în acelaşi loc, să urcăm gradele şi să descoperim lumile spirituale din interiorul nostru. Sunt revelate numai în funcţie de puterea conexiunii dintre noi. Când ne unim, descoperim gradele spirituale în funcţie de tăria unităţii noastre.

Corectăm toate cele „613 dorinţe” ale noastre numai prin conexiune. Dacă un om nu se conectează cu ceilalţi, nu îndeplineşte nicio „poruncă”, nu face nicio corecţie a dorinţei de primire. Toate dorinţele sunt deconectate una de cealaltă ca rezultat al spargerii şi ele pot fi corectate numai prin conectarea unuia la celălalt.

Din prima parte a Lecţiei zilnice de Cabala 10/14/2011 „Scrierile lui Rabaş”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed