Unde este localizat creierul Creatorului?

Nu putem obţine GAR, primele trei Sefirot ale fiecărui nivel. Ele nu sunt parte a fiinţei create. Literele, fiinţele create, dorinţele în care dorul de a deveni similar cu Creatorul se trezeşte, începe numai cu ZAT, cele şapte Sefirot inferioare.

De aceea, fiecare Partzuf este împărţit în două părţi. Parte sa superioară este compusă din Keter, Hochma şi partea superioară a Binei (GAR de Bina), care sunt parte a Creatorului, Cel de Sus, The Maker. Partea inferioară a Binei (ZAT de Bina), Zeir Anpin şi Malchut al fiecărui nivel, aparţin fiinţei create.

Pâna la corecţia finală (Gmar Tikkun), noi lucrăm numai în ZAT, partea inferioară a fiecărui nivel; asta este zona noastră. Asta este, acţionăm acolo unde Malchut se urcă la Bina şi poate coborî din nou. Numai în această regiune unde Malchut şi Bina, mila şi judecata, se amestecă, numai aici este posibil să existăm, să învăţăm şi să ajungem să simţim ceva, în niciun caz deasupra. Malchut nu se ridică deasupra ZAT de Bina.

Totuşi, ce se va întâmpla atunci când regula Tzimtzum Bet (a Doua Restricţie) va fi anulată şi vom începe munca sub regula Tzimtzum Aleph (Prima restricţie), este necunoscut în prezent. Vom învăţa totul prin dorinţele noastre (Kelim, vase).

Deci, este neclar cum vom obţine ceva care nu are voinţă de a primi: În Keter, Hochma şi GAR de Bina nu există Kelim, nu este creatura. Este, într-un fel, creierul Creatorului, planul Său cum să ne facă oameni. De aceea ele sunt parte din El şi noi nu.

Atunci când îl descopăr pe Creator, este suficient pentru mine să mă ridic până la mijlocul Binei. Astfel, ajung să Îl cunosc şi cu toată puterea obţinută de la Bina, cobor înapoi la Malchut, astfel obţinând nivelul Hochma şi Keter.

Mai întâi, mă ridic cu totul la Bina şi obţin gradul de dăruire pentru dăruire. Dupa aceea, din Bina, cobor înapoi şi obţin primire pentru dăruire. Chiar obţin Keter, dar ajung să îl cunosc numai prin acţiunile lui. Este localizat în GAR, nu în Eul meu.

Aşa cum învăţăm ceva în această lume, ajungem să cunoaştem nu esenţa fenomenului însuşi ci impresia noastră despre el, reacţia noastră la ceva, deoarece totul se petrece numai în Kelim-urile sau senzaţiile noastre.

Din lecţia zilnică de Cabala 12/3/10, Talmud Eser Sefirot

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed