Structura Lumii Spirituale

541Baal HaSulam, “Esența Înțelepciunii Cabalei“:Astfel, nu există un element al realității sau fenomen al realității într-o lume inferioară care să nu-și găsească asemănarea în lumea de deasupra ei, la fel de identică ca două picături într-un iaz.

Și se numesc „rădăcină și ramură”. Aceasta înseamnă că elementul din lumea inferioară este considerat o ramură a modelului său găsit în lumea superioară, care este rădăcina elementului inferior, deoarece aici a fost imprimat și făcut să fie acel element din lumea inferioară.

Rezultă că rădăcina, numită „avere”, o obligă să crească și să-și asume atributul în cantitate și calitate, ca și în cazul sigiliului și amprentei sale. Aceasta este legea rădăcinii și ramurilor care se aplică fiecărui detaliu și apariție în realitate, în fiecare lume, în relație cu lumea de deasupra ei.”

Vorbim despre o ierarhie care se manifestă clar de sus în jos, de la lumea infinitului până la lumea noastră la fiecare nivel, cu toate calitățile și cantitățile ei.

Dacă luăm chiar și cea mai mică parte a creației și vrem să-i descoperim structura, vom găsi în ea structura întregii creații. Cu acuratețe absolută! Prin analogie, universul nostru fiind un atom enorm, toate părțile sale sunt compuse din atomi. Poate că acest lucru nu este foarte clar, dar, în general, am putea înțelege așa.

Deci, există o rădăcină și există o ramură. Nivelul superior se numește întotdeauna rădăcină și gestionează inevitabil nivelul inferior: ramura.

Deci, totul de sus în jos și de jos în sus este legat după legi precise, există într-o ierarhie clară și reprezintă impresii de sus în jos și de jos în sus pentru că totul este format din zece părți, din zece Sefirot.

Nu este absolut nicio problemă aici pentru că totul este calibrat cu precizie. Structura lumii spirituale este destul de necomplicată, simplă și integrală.

De la KabTV „ Fundamentele Cabalei” 10/6/19

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed