Calea spre atingerea scopului superior, partea 1

Bazele Înțelepciunii Cabala

Baal HaSulam, „Esența Înțelepciunii Cabala”: „Această înțelepciune nu este nici mai mult și nici mai puțin decât o secvență de rădăcini, care se leagă in modul cauză și efect, prin reguli fixe și determinate, care se împletesc într-un singur și înalt scop, descris drept „revelarea Dumnezeirii Sale, creaturilor Sale în această lume”.

Înțelepciunea Cabalei spune că, fiind în lumea noastră, putem, cu ajutorul studiului constant și a descoperirii legilor naturii, să ajungem la atingerea lumii superioare, a forței superioare, a Creatorului. Mai mult decât atât, Îl vom dezvălui ca o lege superioară absolută, clară, care leagă toate părțile creației. Descoperind Creatorul, vom atinge pe deplin întreaga creație, deoarece El include totul.

Totul este înăuntrul Lui, inclus în noi. Doar că, pe calea atingerii acestei unități, a forței superioare a sistemului comun, suntem derutaţi de diferite forțe și conexiuni mici, personale. Cu toate acestea, în general, dezvăluim numai Creatorul, pentru că nu există nimeni în afară de El.

Și, așa cum este scris, de asemenea, că „Nu există altceva în afară de El”, aceasta este prima condiție pentru a stabili care este baza înțelepciunii Cabala. Adică, înțelepciunea Cabala se ocupă cu revelarea Creatorului de către o persoană din lumea noastră și, care, în cercetarea ei, parcurge întregul lanț de forțe, de la sine la Creator și, astfel, treptat, ÎL descoperă.

Din KabTV „Fundamentele Cabalei”, 18/08/19

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: