De ce durează atât de mult exilul

525Nu este o problemă să ne lase să scăpăm din Egipt, din egoismul nostru. Dar adevărul este că, în lupta împotriva egoismului, dobândim Kelim suplimentare care sunt dorințe noi și mari. Prin aceste Kelim vom putea atinge esența noului pământ bazat pe dăruire.

Din prima parte a Lecţiei zilnice de Cabala 3/5/23, „Pesach (Paștele)”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: