Ein Sof (Infinitatea) – Atitudinea Creatorului față de ființele create

Baal HaSulam, Shamati #3, “Chestiunea dobândirii spirituale”: Ein Sof aparține gândului creației care este “Dorința Lui este să facă bine creațiilor Lui”. Asta este considerat Ein Sof și este conexiunea care există între Atzmuto și suflete. Noi percepem această conexiune ca o “dorință de a încânta creaturile”.

Ein Sof este determinat ca atitudinea Creatorului față de ființele create. Creatorul este infinit în dorința Lui de a aduce încântare creaturilor Lui și de a le da plăcere eternă, întreagă și absolută.

Ființa creată poate înțelege asta doar în măsură în care are o dorință de a se bucura în calitate și cantitate. O persoană primește de la Creator și determină atitudinea Lui față de ea și atitudinea ei față de Creator.

Astfel “Prin acțiunile Tale noi Te cunoaștem”, ceea ce înseamnă că noi nu putem să spunem nimic despre Creator ci doar ceva despre acțiunile Lui în interiorul nostru. Din aceste acțiuni noi stabilim impresia noastră despre El.

Oamenii care sunt în lumea spirituală simt Creatorul ca bunul care face bine și astfel ei Îl numesc sursa a tot ce este bun. Noi, pe de altă parte, care nu am ajuns încă la dobândirea corectă nu știm cum să Îl definim. Fiecare Îl definește diferit în fiecare moment.

Întrebare: Tu spui că Creatorul este bun. Este acesta deja numele Creatorului pentru aceia care L-au dobândit?

Răspuns: Pentru aceia care Îl dobândesc este. “Bunul care face bine” este numele real al Creatorului. Este o impresie despre Creator și așa Îl revelăm prin tânjirea după El.

De pe KabTV “Fundamentele Cabalei”, 12/8/19

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: