Esența și rădăcina unității, Part. 1

Unicitatea abordării cabaliste

 Întrebare: Există multe metode de a studia procesele istorice. Există filologia (compararea textelor), genetica și arheologia. Care este metoda cabalistă? Ce o face atât de unică? Cum explorează cabaliștii procesele istorice?

Răspuns: Totul se bazează pe surse cabaliste și nimic altceva. Toate aceste surse sunt cunoscute de la Adam prin Avraam, apoi Isaac, Iacob, Moise, Aaron, Iosif, David și mai departe, până la cabaliștii din zilele noastre.

De regulă, cabaliștii nu au fost niciodată interesați de istoria poporului Israel. Ei s-au gândit doar cum să ridice poporul evreu la înălțimea lor, a cărui fundație a fost stabilită în lumea spirituală, astfel încât această ascensiune să poată servi drept exemplu pentru întreaga omenire.

Observație: Această abordare este unică într-un mod în care toate sursele primare, cum ar fi Cartea Zohar, Pentateul, Scripturile, Profeții, Talmud, Mișna și altele și condițiile spirituale ale unei persoane sau ale întregii umanități, inclusiv poporul lui Israel sunt descrise.

Potrivit cabalei, există un tipar în care toate stările spirituale trebuie să se materializeze cel puțin o dată. Oricum, acestea pot să nu corespundă la scara evenimentelor, nici la momentul implementării lor.

Prin urmare, istoricii și arheologii, în timp ce își desfășoară cercetările, văd adesea că amploarea și datele evenimentelor descrise în însăși Tora nu corespund timpului indicat.

Răspunsul meu: Într-adevăr. În această privință, conceptul de „Armagedon”, pe care îl asociem cu evenimente teribile de la sfârșitul lumii, este foarte reprezentativ. De fapt, acest cuvânt provine de la numele micului deal „Har Megido”.

Cabala nu înseamnă obiectivarea fizică a fenomenelor sau obiectelor, ci starea lor spirituală. Și într-o formă spirituală, toate acestea au o importanță mare, de exemplu Templul. Uitați-vă cu câți coți (lungimea de la cot până la vârful degetului mijlociu), așa cum este indicat în Tora, Tabernacolul ar trebui să fie realizat împreună cu alte lucruri.

La nivel material, toate acestea sunt foarte mici și nesemnificative. Cu toate acestea, atunci când li se dă măreție spirituală, înmulțind apoi unul cu celalalt, ele dau cu adevărat o putere mai mare.

Din „Dezvoltarea analizei sistematice a poporului Israel” – KabTV, 24/03/19

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: