Leagă-te strâns de sursă

Înțelepciunea Cabala diferă de toate celelalte științe prin faptul că această cunoaștere și această obținere este transmisă din generație în generație, de la cabalist la cabalist, prin lanțul continuu care a pornit de la Adam HaRișon. Adam este numit primul om pentru că a fost primul care a primit revelația Creatorului. După el, această cunoaștere a fost transmisă prin toate generațiile: douăzeci de generații de la Adam la Avraam și de la Avraam înainte. La fiecare astfel de etapă: Adam HaRișon, Noe, Avraam și așa mai departe, această Înțelepciune a fost transmisă și dezvoltată.

Cabala este specială, deoarece elevul nu primește cunoștințe, ci primește o legătură cu Sursa. Elevul trebuie să se conecteze la profesor și să primească totul prin el. Nu are altă cale, deoarece profesorul se află în fața lui în lanțul care se conectează la sursa acestei Înțelepciuni și care se întinde de la Adam HaRișon și mai departe, până la Lumea Infinitului.

Transmiterea cunoștințelor de Cabala depinde de conexiunea dintre elev și profesor. Transmiterea principală și cea mai mare este „de la gură la gură” („Peh el Peh”), adică prin intermediul ecranelor reciproce care lucrează între ele. Cu toate acestea, ar trebui să existe cel puțin transmiterea „de la gură la ureche” („Peh el Ozen”) – prima etapă a pregătirii.

„Cabala” înseamnă primirea Luminii Reformatoare și apoi a Luminii Interioare. Deschiderea drumului pentru Lumină este posibilă doar printr-un ecran reciproc, prin eforturile reciproce ale elevului și ale profesorului. Cu toate acestea, studiind această înțelepciune de unul singur, elevul poate primi doar cunoștințe abstracte. Însă, dacă vorbim despre adevărata Înțelepciune a Cabalei, adică despre eliberarea înțelepciunii spirituale, atunci este posibilă numai prin transferul de la profesor la elev sau la grupul de studenți. Aici este necesar să se formeze un vas special (Kli), un instrument pentru primirea mesajului spiritual transmis de la o sursă superioară, la una inferioară.

Aceasta nu înseamnă că un student trebuie să fie mai mic decât profesorul său în obținerea spirituală proprie. Un exemplu în acest sens este Ari, care s-a ridicat deasupra tuturor cabaliștilor care l-au precedat. Este inutil ca fiecare ins care succede în acest lanț să fie mai mic decât cei anteriori. Aceasta se referă doar la transmiterea acestor cunoștințe, dar revelarea lor în fiecare cabalist corespunde cu rădăcina sufletului acestuia și cu eforturile pe care le-a făcut.

Acest fir de transmitere a Înțelepciunii Cabala se întinde de la Adam HaRișon prin alți cabaliști și prin toți cei care vor să devină cabaliști, adică să primească obținerea, ei trebuie să se conecteze cu profesorul. Elevul nu poate evalua cât de mare este obținerea profesorului și nu contează. Dacă acest fir a căzut în așa fel și i s-a dezvăluit, el trebuie să se lege cât mai strâns de sursă, de profesor și să încerce să primească Înțelepciunea Cabalei din această sursă.

Cel mai important lucru din Cabala este: de la cine ai învățat? Aceasta este prima întrebare: cine este profesorul tău? Principala preocupare a elevului este de a clarifica dacă învață ceea ce este învățat. Adică, el trebuie să fie cât mai aproape de mesajul pe care profesorul dorește să-l transmită pentru a se conecta la profesor și, prin el, la întregul lanț care se întinde de la Adam HaRișon.

Din prima parte a „Lecției zilnice de Cabala”, 20/11/19 – Credința în Rav

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent: