Războiul lui Gog și Magog, partea 5

232.09Între Esau și Ismael

Întrebare: Profetul Ezechiel spune că mai întâi războiul lui Gog și Magog va fi purtat între fiii lui Esau și Ismael, iar apoi se vor uni și vor merge împotriva lui Israel. Ce înseamnă?

Răspuns: Esau și Ismael sunt cei care se asociază fie cu islamul, fie cu creștinismul. Iar Israelul se află la mijloc, nu are altă ideologie în afară de faptul că orice dorință care apare în natură, deoarece toată natura constă din dorințe, ar trebui să fie îndreptată doar către dăruire și iubire, către conexiunea fiecăruia și a tuturor, ceea ce înseamnă pentru Creator. .

Misiunea lui Israel (linia de mijloc) este de a arăta că totul în natură poate ajunge la echilibru, liniște, conexiune reciprocă bună, numai dacă ne îndreptăm pe noi înșine, fiecare împreună, către Creator, adică către singurul numitor comun , la sursa comună din care am venit și la care trebuie să ne întoarcem.

Ismael este linia dreaptă, Esau este linia stângă și Israelul trebuie să le îmbine în linia de mijloc.

KabTV „Statele spirituale”, 30.04.2021

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed