Reînvie-ți inima

509Și Iosua a făcut un legământ cu poporul în acea zi și i-a pus o lege și o poruncă în Sechem.

Și Iosua a scris aceste cuvinte în cartea Legii lui Dumnezeu și a luat o piatră mare și a pus-o sub stâlpul ușii care este în sanctuarul Domnului.

Și Iosua a spus întregului popor: „Iată, piatra aceasta va fi martor împotriva noastră, căci a auzit toate cuvintele Domnului pe care ni le-a spus; va fi un martor împotriva voastră, ca să nu vă lepădați de Dumnezeul vostru.” (Profeți, Iosua, 24:25-27)

„Piatră” (în ebraică „Even”) din cuvântul „Havana”, înțelegere. Este vorba despre inima unei persoane, pe care o simte fie ca o piatră, fie ca pe ceva viu care are capacitatea de a auzi. Nu e de mirare că inima este numită fie una vie, fie una de piatră.

Trebuie să facem pietrele să simtă, să plângă și să trăiască și astfel am construi un Templu Creatorului din astfel de pietre, adică din inimile noastre. Aceasta este baza pentru oameni, pentru țară și pentru întreaga umanitate și, în principiu, pentru Creator.

Întrebare: Până când este necesar să-i avertizăm pe oameni și să-i amenințăm să nu-şi nege Dumnezeul lor?

Răspuns: Până la sfârșit. Până la corectarea completă (Gmar Tikkun). Și de fiecare dată o persoană va primi pedepse, recompense și va avansa într-un astfel de mod între aceasta și aceea.

Întrebare De ce nu învățăm?

Răspuns: Învățăm. Nu putem spune că nu învățăm din trecut, dar mereu apar noi dorințe, noi obstacole. Nu putem lua lucrurile din trecut și să mergem mai departe. Practic, când vom ajunge la scop, vom vedea că în principiu, totul a fost bine.

Din KabTV “Secretele Cărţii Eterne” 9/6/21

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed