Starea Primei Restricţii

232.08Toate lumile sunt în locul acelui spațiu care a fost restricționat (Baal HaSulam, Studiul celor Zece Sefirot, Partea 1, „Restricție și linie”, Capitolul 2).

Faptul este că lumina care vine de la Creator către creație, adică către dorința de a se bucura, de a primi și de a fi împlinit, care a fost creată de Creator, saturează această dorință.

Creația, plină de lumină și sentimentul care arată cât de opusă este Creatorului, restrânge dorința sa de a primi. Acesta este motivul pentru care are loc separarea dintre Creator și creație.

Cabaliștii scriu că lumina care emană de la Creator, adică forța superioară, a creat o dorință care a fost umplută cu lumină, apoi a simțit în sine cât de opusă este de calitatea luminii și s-a limitat la un punct. Aceasta este starea Primei Restricții.

Comentariu: Acesta, în principiu este similar cu modul în care s-a dezvoltat universul nostru. Oamenii de știință spun că a fost comprimat într-un punct și apoi a avut loc o explozie.

Răspunsul meu: Da. Acum trebuie să vedem ce grade de dezvoltare există aici.

KabTV “Studiul celor Zece Sefirot (TES)” 10/2/22

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed