Cabala — darul conexiunii cu Forța Superioară

Unicitatea timpului nostru constă în faptul că înțelepciunea Cabalei începe să fie o parte din viața societății generale; începe să se arate ca o cale specială spre corectarea comună a umanității. Prin urmare, are ceva de spus despre lume și intervine în diferite domenii ale vieții noastre. Nu sunt momente în care o persoană citește o carte cabalistică fără a-și conecta studiul, cu această lume. Nu are nicio legătură cu politica, economia, istoria, geografia, ecologia sau societatea în care trăim.

Cabala este o înțelepciune specială care nu are legătură cu această lume, deși aparent vorbește despre îngerii din cer, dar care sunt forțele superioare, cu ajutorul cărora o persoană poate dezvolta noi organe senzoriale și să atingă astfel Creatorul și lumile superioare. În trecut, cabaliștii au studiat în taină, fără a-și părăsi colțul, iar înțelepciunea a fost ascunsă și o persoană se ascundea pe sine și studiile sale.

Aceasta a continuat timp de mii de ani până în vremea lui Ari, când a început revelarea Cabalei, dar încă într-un mod foarte lent și modest, deși au existat cabaliști precum Baal Shem Tov, care au început educația de masă a Cabalei și au deschis multe centre de învățare, iar această mișcare a primit ulterior denumirea de „Hassidism” și a început să se răspândească în poporul Israel.

Iar acum, pe vremea noastră, înțelepciunea Cabalei depășește deja poporul Israel și se răspândește pe scară largă în întreaga lume, fiindcă dezvoltarea lumii a ajuns într-un punct în care numai înțelepciunea Cabalei poate explica ce se întâmplă, iar lumea integrată necesită o conexiune generală și transformarea umanității într-o singură națiune.

Această criză, pe care o simțim peste tot în lume, indică faptul că problema nu se află în ecologie, economie sau tehnologie, ci în umanitatea, însăși. Aceste probleme indică faptul că nu există unitate între noi ca în toate celelalte părți ale naturii, iar prin legătura noastră vom provoca unitate în natură. Prin urmare, natura ne cheamă să ne corectăm pe noi, înșine și astfel să corectăm separarea dintre forțele naturii la toate nivelurile sale, pentru a o aduce la echilibru și armonie.

Și doar înțelepciunea Cabalei este capabilă de acest lucru. Doar aceasta poate explica faptul că lumea este un singur sistem închis și oferă umanității o metodă de conectare cu forța superioară.

Este dificil pentru o persoană să accepte această metodă, din cauza noutății sale. Nu există analogii anterioare și nu este confirmată de istorie. Niciodată nu am mai vorbit despre faptul că prin conectarea oamenilor este posibil să influențezi natura, forțele sale, criza, climatul. Cu toate acestea, este necesar să ascultăm ce ne învață înțelepciunea Cabalei, altfel natura ne va convinge prin forță, dezvăluindu-ne un dezechilibru din ce în ce mai mare. Aceasta va fi calea suferinței și nu calea luminii.

Ne aflăm într-o perioadă istorică care ne obligă la garantarea reciprocă, la conectare și la iubirea aproapelui ca pe noi înșine, ca lege fundamentală a întregii naturi și a tuturor lumilor. Egoismul nostru respinge conexiunea și, astfel, în fiecare zi trebuie să ne întoarcem din nou la ea, în condiții noi, depășind rezistența dorinței egoiste sporite și a minții care nu este în stare să gândească în direcția dăruirii. Trebuie să ne întoarcem artificial, din nou și din nou la descoperirea noilor legi ale naturii.

Criza ne strânge în fiecare zi din ce în ce mai mult, blocând umanitatea ca și cum ar fi într-o cușcă de pe o planetă mică și nelăsându-ne altă libertate de alegere decât să ne gândim la destinul nostru comun, de care depindem cu toții. În fiecare zi, această dependență crește prin deciziile luate în altă parte, între toate țările și toate națiunile.

Lumea devine din ce în ce mai mică și mai strânsă. Prin urmare, influența noastră unul asupra celuilalt este în creștere. Cu o dependență atât de rigidă, cel mai bun lucru este cooperarea bună, garanția reciprocă. În fiecare zi ar trebui să ne îndreptăm direcția spre scopul creației, să-l facem scopul vieții noastre și să încercăm să atragem spre el cât mai mulți oameni, care înțeleg că această conexiune este necesară, iar natura noastră este opusă acesteia.

De fapt, natura noastră, prin rezistența sa la conexiune, ne ajută să ne ridicăm mai mult spre ea. Egoismul este ajutor împotriva lui, însuși, ceea ce ne ajută să ne dăm seama de starea noastră, deoarece suntem mult mai sensibili la forțele de separare decât la forțele de conexiune. Prin urmare, este nevoie să ne străduim ca metoda de corectare să fie reînnoită în fiecare zi, în fiecare dintre noi și în toți împreună.1 (Minutul 0:25)

Din prima parte a  Lecţiei zilnice de Cabala 12/13/19 „Condițiile pentru ca cineva să se ridica deasupra cercului său”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed