“Ce este creșterea spirituală, conform Bibliei?” (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman, pe Quora: Ce este creșterea spirituală, conform Bibliei?

Scopul vieții noastre este de a atinge o stare de perfecțiune prin unirea armonioasă cu umanitatea într-un singur sistem integral – sufletul nostru. Această stare se numește „revelarea Creatorului către ființele create în această lume” * și este realizabilă în timp ce suntem în viață în lumea noastră.

Biblia ne-a fost dată ca un mijloc prin care ne putem corecta pentru a ne uni cu ceilalți, adică pentru a atinge în cele din urmă un nivel de „Și să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți” (Levitic 19:18). Cuvântul pentru „Tora” în ebraică se conectează la două cuvinte, „Hora’ah” („învățătură”) și „Ohr” („lumină”). Adică, Tora este un mijloc prin care atragem lumină asupra noastră, care ne corectează intenția de la beneficiul personal în detrimentul celorlalți la dăruire și iubire pentru ceilalți.

Creșterea spirituală are loc prin ridicarea deasupra naturii noastre egoiste înnăscute la creșterea conexiunii pozitive și a unităţii cu ceilalți. În Biblie, o astfel de ascensiune este descrisă prin grade numite sărbători, zilele săptămânii, Sabatul, Roș Chodesh (începutul lunii), națiunile lumii, Leviții, Cohenii, Israeliții și așa mai departe.

Este important să înțelegem că Biblia nu descrie fenomene fizice, ci grade, structuri și procese spirituale, care sunt în cele din urmă grade de iubire, dăruire și unitate. Studiul corect al Bibliei ar trebui să atragă asupra noastră lumina, care ne aduce mai aproape de atingerea acestor grade. Când atingem gradele spirituale descrise în Biblie, putem percepe ce înseamnă să fii la gradele Regelui David, Regelui Solomon, Moise, Aaron, Iosif, Iacob și așa mai departe.

Cu cât creștem mai mult spiritual, cu atât simțim că ne ridicăm de la cele mai joase grade la cele mai înalte și întâlnim mai multe stări pe cale. Cu alte cuvinte, cu cât ne unim mai mult între noi și cu omenirea în ansamblu, cu atât mai mult experimentăm diferitele reprezentări conținute în Biblie. O astfel de creștere spirituală are loc până când integrăm întreaga lume în noi înșine și devenim „umani” în sensul deplin al termenului (adică „uman” [„Adam” în ebraică] din expresia „similar celui mai înalt” [„Adameh le Elyon” în ebraică]), ceea ce înseamnă că semănăm cu Creatorul.

Ar trebui astfel, să percepem ceea ce este conținut în Biblie ca grade ale creșterii noastre spirituale, pe care le suferim până când ajungem la armonia completă, perfecțiunea și eternitatea sufletului nostru – în echivalență cu Creatorul.

* Vezi secțiunea „Despre înțelepciune” din „Esenţa Ȋnţelepciunii Cabala” de cabalistul Yehuda Ashlag (Baal HaSulam).*

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: