Religiile sunt o consecință a ascunderii lumii superioare

294.4Toate religiile provin din ascunderea Cabalei.

Odată, de pe vremea lui Avraam și până la distrugerea celui de-al Doilea Templu, poporul Israel, adică un mic grup din întreaga omenire, a trăit conform principiilor cabaliste pentru a stăpâni metoda asimilării până la cea mai înaltă lege și apoi pentru a o demonstra pe ei înșiși și a o transmite întregii omeniri.

Aceasta este misiunea națiunii Israel, care, în principiu, nu este o națiune, ci un mic grup de oameni care au ieșit din Babilon pentru a stăpâni metodologia cabalistă pentru ei înșiși și a o transmite altora.

La început, acest grup a existat în stări spirituale: în dăruire reciprocă și iubire, în înțelegerea lumii superioare, puterea cea mai înaltă a unei singure legi – Creatorul. Apoi, când a căzut de la acest nivel în urmă cu 2.000 de ani, egoismul a pus stăpânire pe poporul Israel, apoi, în loc de știința Cabalei, a apărut din ea apărut religia; Iudaismul, creștinismul și apoi Islamul.

Adică, toate cele trei religii sunt rezultatul ascunderii lumii superioare, nu a înțelegerii sale. Ele vor exista până când legea globalizării, integrarea tuturor oamenilor, se va manifesta pe deplin în umanitate.

Acum, când începe să se manifeste, religiile vor trebui treptat să părăsească scena lumii și, în locul lor, Cabala se va ridica din nou ca metodă de corectare a omului și nu de sprijinul său moral general, de care am avut nevoie în timpul celor 2000 de ani de ascundere a adevăratului univers.

KabTV, 11.07.2021

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed