Gustând toate lumile spirituale

Noi suntem dorinţe, acţiuni şi există o forţă care ne-a creat şi care ne afectează. („Cel care acţionează”). Noi suntem consecinţa ei, precum sunt şi calităţile noastre şi sentimentele pe care le trăim în aceste proprietăţi create şi umplute de către această forţă.

Noi nu suntem nici măcar produsul care poate simţi forţa şi influenţa ei direct, în toate cele patru faze ale obţinerii. Noi suntem încă foarte departe de o astfel de revelaţie. Dar nu suntem niciodată în stare să păşim peste graniţele senzaţiei fiindcă suntem dorinţa care poate ştii numai ceea ce se desfăşoară în interiorul ei.

De aceea, noi nu putem ştii esenţa lucrurilor, nu numai în spiritual, dar nici în lumea corporală, fie ea electricitate, pâine, apă, Parţuf superior sau Lumina spirituală. Toate sunt pur şi simplu senzaţiile pe care le trăiesc în în interiorul doriţei mele. Sunt un derivat al unui anumit impact care evocă şi îndeplineşte dorinţa mea. Eu simt rezultatul unei acţiuni certe executată de o anumită forţă în anumite proprietăţi.

Asta înseamnă ca eu, de asemenea, sunt o consecinţă certă a unei combinaţii certe de forţe despre care nu ştiu nimic. Toate acestea au existat înainte şi m-au creat şi îmi sunt necunoscute. Ştiu doar că deja exist şi într-un anume fel acţionez eu însumi ca orice corp mineral care ocupă spaţiu în univers.

Cu toate acestea, toate sunt pur şi simplu experienţa mea despre mine, în funcţie de proprietăţile atribuite mie de Creator. Dar cine sunt eu de fapt? Se poate ca să am o altă formă exceptând-o pe aceasta pe care o văd acum? Nu ştiu şi nu voi şti niciodată asta. Eu sunt dorinţa de plăcere care se percepe pe sine în această manieră şi ating numai materia şi forma pe care această materie o obţine prin experimentarea ei ca plăcere sau durere.

Aşa că, la forma abstractă şi la esenţă noi nu ajungem şi nu suferim din cauza asta, atâta timp cât nu se manifestă în materie. Nu ştim esenţa celor mai familiare lucruri din jurul nostru. Ce sunt pâinea sau zahărul? Ştim doar ce gust au. Mestec forţa care îmi pare a fi o bucată de pâine şi care ocupă un volum concret prezentat mie astfel de către senzaţiile mele. Această forţă umple un spaţiu gol în interiorul meu şi eu cred că este materie reală atâta timp cât materia este dorinţa care primeşte împlinire.

În mod similar, mai târziu, dezvăluim şi realitatea spirituală, „gusturile” ei specifice, oferindu-le nume. Vom ajunge la Creator prin acţiunile Sale şi vom începe să gustăm aromele Sfirot-urilor şi Partzufim-ilor: Zeir Anpin are o aromă în timp ce Malchut are alta. Şi astfel, gradat, obţinem toate aromele pâna când ajungem să ştim gustul şi cât de minunat este Creatorul. Să cunoşti gustul Luminii Infinite înseamnă să o primeşti de dragul dăruirii, să te bucuri de adeziunea cu ea, de împlinire şi iubire.

Din partea a patra a Lecţiei zilnice de Cabala 2/6/2011 “Esenţa Înţelepciunii Cabalei”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: