Programul de dezvoltare codat „HaVaYaH”

HaVaYaH (Yod-Key-Vav-Key) este singurul model pe care Creatorul l-a imprimat în dorinţa creată de El „din nimic”. Întreaga creaţie este inclusă în aceste patru faze care se extind şi se desfăşoară continuu în lumi.

Noi încă nu am părăsit Malhut al Lumii de Infinit, care a început să se dezvolte în interiorul ei înşişi şi la ele noi ne referim ca fiind lumile de Adam Kadmon şi Aţilut, spargerea, lumile de Bria, Yeţira, Asia, această lume şi noi în această lume. Toate acestea, rămân în interiorul aceleiaşi Malhut de Infinit.

Toate aceste lumi apar în legătura acelora care obţin proprietăţile lui Malhut cu locul în care sunt ei. Astfel li se dezvăluie lor Malhut. Şi de aceea noi spunem că suntem „în această lume”. Dar ce este „această lume”? Este aceeaşi Malhut de Infint, care este însă atât de întunecată, atât de autorestricţionată, încât noi o simţim ca fiind „această lume” în locul lumii Luminii infinite.

Când noi începem să muncim şi să atragem aici Lumina, aliniindu-ne noi înşine Luminii, noi vom începe să simţim în locul acestei lumi, lumile de Asia, Yeţira; Bria, etc. la un grad din ce în ce mai înalt, până când ni se va dezvălui Malhut în întregime.

După ce a fost creată, această Malhut a fost în starea primordială (1), acum noi suntem în procesul de corectare (2), şi, la sfârşit vom ajunge la starea corectării finale (3). Dar, este aceeaşi creaţie, Malhut a Lumii Infinitului.

Din partea a treia a Lecţiei zilnice de Cabala 5/30/2011 „Talmud Eser Sfirot”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed