Ȋnţelepciune si iubire

Ȋntrebare:  Care sunt etapele obținerii înțelepciunii și iubirii în Cabala?

Răspuns:  Acolo unde există înțelepciune, există și iubire. Acolo unde există iubire, desigur, există și înțelepciune.

Înțelepciunea, pe ca o numim lumina Hochma, care se răspândește în lumina Hassadim..

Hassadim este lumina devotamentului, dăruirii absolute, necondiționate, mai presus de toate problemele, dincolo de orice rațiune.

„Deasupra” nu înseamnă că nu aveți nicio raţiune. Dimpotrivă, ai o minte imensă și totuși ești gata să dai totul. În această devoțiune începeți să simțiți Creatorul și în aceasta simțiți iubirea.

Din lecţia de Cabala ȋn limba rusă, 3/24/19

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed