Conexiunea dintre Cabala şi ştiinţa

Efraim Eliav, studentul meu, un fizician, absolvent al universității din Petrograd (1985), doctor (1988), în prezent profesor şi cercetător în chimie cuantică relativistă la Universitatea din Tel Aviv – a pregătit următoarea prezentare.

Prezentare generală:

Vederi științifice și cabaliste asupra lumii

Trei planuri de comparatie: ontologic, epistemologic și metodologic (definiție și scurtă descriere).

Teză: Știința se confruntă cu o criză sistemică în creștere.

A.Probleme ontologice în știință:

Exemple:

1.Materia și energia cunoscute de ştiinţă – cele mai recente date:

În realitate, suntem familiarizați cu doar 4% (aproximativ) din materie și energie.

1990 – descoperirea materiei întunecate (74% din univers); cu o proprietate neregulată E.

Integriatea acestei imagini este, de asemenea, sub semnul întrebării. Există dezbateri şi întrebări despre existența unui strat suplimentar ”noo-sphere” (sfera gândurilor umane) și chiar alte membrane informaționale care nu sunt legate direct de purtătorii continui cunoscuţi (materiali).

2.Probleme despre viaţa şi existenţa materiei.

Sinteza materială a unei celule vii de la zero. Misterele salturilor evolutive. Problemele ”chimice” ale evoluției, etc.

B.Probleme epistemologice în domeniul științei.

Înțelegere limitată a problemelor majore:

Adevăr și esență.

Esența cunoașterii.

Straturi de cunoaștere.

Principii de înțelegere (cunoaştere).

Credință și cunoaștere.

Înțelegere și justificaree.

Limitările senzorilor individuali ai observatorului, precum și ale instrumentele – de exemplu, parametrii lui Plank

Limitele fiziologice ale creierului observatorului individual (rata tipică de reacții chimice, natura propagarii te tip soliton a impulsurile nervoase în cortexul cerebral, zonele active sunt limitate și așa mai departe. Ca rezultat – eficiență scăzută, inferioriatea față de intelectul mecanic pe numeroși parametri).

C. Probleme metodologice în domeniul științei – în abordările agregate și metode pentru studiul realității.

Două abordări divergente utilizate în metodologia științifică: empirică și teoretică. Limitarea principală a „instrumentului” de percepție.

Transformarea unor ramuri ale științei fundamentale în filozofie. Lumea științifică este limitată în scop, metodologie, instrumente și obiecte.

Punctul de vedere cabalistic al lumii elimină toate limitările de mai sus.

II.Avantajele vederii lumii ştiinţifice prin perspectiva Cabala

A. Oportunitatea (relevanță incredibilă, actualitate și chiar „acuitate”) + modernitatea + cea mai extinsă, comparativ cu experiența în cercetare a altor științe „(6000 de ani).

B.Un sistem unic, cu adevărat coerent și cuprinzător de criterii obiective, bazate pe un fundamental altruist „dincolo de colectiv” al percepției realității. Metodologie sistemică și de investigații-cabalistică. Un amestec armonios de abordări senzuale și adecvate (tipic artei materiale) și raționale (științaatribuită normal) de cercetare. Un sistem obligatoriu – transformarea altruistă a investigatorului individual – în Cabala, geniul și răul sunt incompatibile.

C. Cabala – știinţa are un scop universl, integrat și nelimitat (scopul lumii materiale și viziunea cercetătorilor individuali egoiștii):

– Răspunsuri nu numai la întrebarea „cum?”, ci şi „de ce?” Este strict orientată spre uman. Scopul final al Cabalei-revelația forței unice, universală și creativă a universului, și se bazează pe armonizarea omului, a societății și a naturii.

– Folosește o singură și universală metodă, pentru descoperirea și aplicarea ulterioară a legii cele mai generale și universale a naturii, care operează pe toate cele 4 nivele ale organizării materiei, precum și realitatea de deasupra materialului. (Cabala este singura știință care are instrumentele și metodologia pentru studiul structurii de ansamblu și funcționarea întregii viați.) Cabala are capacitatea de a face față crizelor sistemice în toate sferele ale Universului.

III. Corespondența dintre dovezile și legile științifice și legile cabalistice, în conformitate cu legea „rădăcină şi ramură.”

Legile de bază ale Cabalei (după Baal HaSulam și Laitman) „rădăcini” științifice şi „ramuri”. (Exemple)

A. „Legea este dată; este imposibil de a o eluda ” + „Eu nu îmi modific esența Mea” + „Există un gând la început; la sfârșit există creația. ”

 1. Legi ale naturii (fizice, chimice, matematice …) care funcționează pe toate scalele în orice moment. Determinism strict al legilor fundamentale ale fizicii și chimiei (inclusiv fizica cuantică).
 2. Principiul antropic (în special în forma „tare”) și „accord fin.” Exemple: constante fizice, corelații astronomice (raporturile), „autosynthesis” chimică de biomolecule, interacțiuni tari și slabe ale materiei nucleare.
 3. „Natura obiectiv orientată” a Big Bang-ului și evoluția Universului
 4. Simetria „circulară” în natură. Legile de conservare a energiei și impulsului + SU simetrie în modelul „standard” al particulelor elementare.

B. Nimic nu „dispare” vreodată în spiritualitate. Legea de conservare a informațiilor este legea majoră a fizicii și a tuturor științelor naturale.

Manifestări ale legii:

– Entanglement cuantic (stări „încurcate”) + transferul instantaneu de informații. Fenomene de teleportare cuantică, criptografie, calcule;

– Coerența Quantum a Universului care rezultă din încâlcirea proto-materiei cuantice;

– Natura holografică a universului

C. „Nimic nu a fost creat în afară de Lumină și vas” (cu proprietăți opuse – ”ordinea inversă a Luminii și a vaselor).

 1. Existența a doar două tipuri (familii) de particule elementare, care arată un comportament colectiv diferit: bosoni („altruiști”) și fermioni („egoişti”); matematicienii recunosc în mod formal existența altor două tipuri („statistici”). Cu toate acestea, din motive necunoscute, oamenii de ştiinţă au realizat doar două tipuri.
 2. Diferențele dintre nivelurile inanimat, vegetativ, animat și vorbitor, din punctele de vedere ale fizicii și din punctul de vedere al Cabalei;
 3. Natura analogică și infinitatea lumilor spirituale se opun digitalului (și astfel și cuantificării), precum și limitarea în spațiu, timp și mișcare (viteza) a lumii materiale. Finitudinea universului în timp și spațiu. Legea lui Hubble și forma unui univers finit.

 

 1. Nu există nici Lumină fără vas – vasul este create de Lumină.

– Forțele Naturii ca rezultat al interacțiunii bosonilor cu un minim de 2 fermioni;

– Faza inițială a Big Bang-ului – interfață unificată (proto-bosoni împotriva bakground-ului „întunecat” de proto-fermioni virtuali).

 

 1. Generalul și particularul sunt egali + totul constă din 10 Sefirot

 

a. Similaritatea lumilor micro și macro (teoria stringurilor în 10 dimensiuni și modelul 10 dimensiuni al unui univers finit);.

b. Modele fractale in fizică, chimie, biologie, sociologie. Rolul special al lui „10” în diferite fenomene;

c. Fenomenul de supraconductibilitate. (Perechi Cooper și zeci);

 

6. Formula lui Avraam asupra universului: Lume, An, Suflet (spațiu, timp, cunoaştere) + „om – coroana creației”

 

a. Secvența de schimbări în punctele de vedere în rolul observatorului în fizică (Newton, Einstein, Pauli, Everett, Penrose, Aronov).

b. Fizica quantică relativistă și fenomenul de conştiinţă. Legătura dintre cunoaștere, spațiu și timp. Teoria lui Aronov.

c. Experimentele cu dublă fantă – comportamentul micro-obiecteor în funcție de conștiența observatorului. Corectarea conștienței – restructurarea lumii la nivelul micro-obiectelor.

 

CONCLUZIE:

 

Cabala nu numai că îndeplinește criteriile cele mai stricte ale științei, adică:

 

 1. Încredere – o explicație a fenomenelor cunoscute + predicția noului,
 2. Empirismul-multiple teste făcute de numeroşi și diverşi investigatori în timpuri și locații diferite
 3. 3. Deschiderea către cercetători și către publicului larg,

 

dar Cabala oferă, de asemenea, modelul cel mai complet, unificat și exact (imaginea) al lumii.

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed