Ari a început procesul corectării

Baal HaSulam, Introducere în cartea Panim Meirot uMasbirot, punctul 8: De fapt, acest om al lui Dumnezeu, Rav Isaac Luria, ne-a tulburat și ne-a oferit în întreaga sa măsură. A făcut acest lucru minunat mai mult decât predecesorii săi și, dacă aș fi avut un limbaj care aduce laude, aș fi lăudat ziua în care a apărut înțelepciunea sa, aproape ca ziua în care Tora a fost dată lui Israel…Nu sunt destule cuvinte pentru a măsura munca sa sfântă în favoarea noastră. Porțile de realizare au fost închise și încuiate, și el a venit și le-a deschis pentru noi…Descoperiți un om de treizeci de ani care a depășit cu înțelepciunea sa pe toți predecesorii săi prin geniu și din toate timpurile. Toți bătrânii pământului, bravi păstori, prieteni și discipoli ai înțelepciunii Sfinte, Ramak, stau înaintea lui ca discipolii înaintea Ravului…Toți înțelepții generațiilor următoare până în această zi, fără excepție, au abandonat toate cărțile și compozițiile care-l preced, Cabala lui Ramak, Cabala Începutului și Cabala Geniului, binecuvântată fie memoria tuturor. Ei au legat viața lor spirituală în întregime și exclusiv Sfintei Înțelepciuni.

Baal HaSulam a știut cât era de necesar să binecuvânteze și să-l onoreze pe Ari, care a revelat înțelepciunea Cabala pentru noi. Grație lui, avem posibilitatea de a ne ridica de la nivelul de animal pentru a atinge nivelul Adam (om), cel care este similar Creatorului. Fără Ari, am fi fost lipsiți de mijloace. El este cel care ne-a salvat de la o simplă existență animală de viață și de moarte.

Nu există cabalist mai aproape de noi, care ne-a ajutat cu adevărat, din toți cei care au fost înainte și după el. Toate cărțile care au fost scrise înaintea lui erau doar o pregătire pentru divulgarea sa. Tot ceea ce a fost făcut după el a provenit din dezvăluirea sa. Prin urmare, Ari simbolizează într-adevăr, începutul erei de mântuire.

Ari a făcut cea mai mare dezvăluire care a fost posibilă. El s-a ridicat din exil și a dezvoltat un nou drum pentru corectarea lumii, adică el a început procesul corectării. Exilul a luat sfârșit în același timp cu Ari și perioada de corectare a început.

Din partea a treia a Lecției zilnice de Cabala, 17.03.2014, Scrierile lui Baal HaSulam

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior:

Articolul următor: