Arvut: legea sufletului comun

Arvut (garantarea mutuală) este legea sufletului comun și a întregii naturi. Există un singur vas ale cărui părți sunt separate de către egoismul lor și sunt aduse înapoi la unitate prin dorința lor de a dărui. Datorită diferenței dintre dorința de plăcere separatoare și dorința de dăruire conectoare, decalajul dintre cele două tendințe este ceea ce permite creaturii să primească toată bunătatea de la Creator și să existe.

Singura problemă este cu omul care a fost creat intenționat pentru a viola legea Arvut-ului, legea simplei unității. Aspirația omenească este opusă unității, Creatorului și conexiunii și, de aceea, omul își simte existența în realitatea numită „această lume”, în suferință și singurătate. Întreaga lume este setată să aducă omul la revelarea naturii sale rele și la dezvăluirea binelui naturii globale și integrale a unității.

Scopul nostru este să revelăm unitatea în punctul de obținere al rădăcinii acestei conexiuni, într-o singură Forță, a Creatorului, adică tot ceea ce există.

Creatorul a creat înclinația rea și pe cei drepți, care vor să-L justifice pe Creator, să întoarcă tot sistemul la bine prin cereri și rugăciuni. Ei cer adeziunea cu Creatorul și sunt numiți „drepți”; ei justifică Creația, fiindcă Lumina este percepută numai din întuneric.

Este imposibil să înțelegi binele din bine; acesta nu poate fi perceput. Ființele create nu pot decât să simtă calități contrastante. De aceea, crearea de către Creator a înclinației rele a fost un mare dar pentru noi. A fost un dublu dar: ocazia de a dezvălui binele și de a cere ca acesta să fie realizat în noi.

Există multe modalități de a ajunge la Creator. Există oameni laici, oameni religioși, Israel și cele 70 de nații ale lumii. Și în poporul lui Israel există 70 de rădăcini, ca o amprentă a celor 70 de nații. Muncind la unirea poporului lui Israel, împingem și obligăm întreaga omenire să se conecteze. Prin unirea poporului lui Israel și corectarea rădăcinilor națiilor lumii, corectăm întreaga lume.

De aceea, mai întâi legea Arvut- ului trebuie să fie realizată de poporul lui Israel. După aceea se va răspândi în restul națiilor și va transforma întreaga omenire într-o singură nație, așa cum era în vechiul Babilon, înainte de amestecarea limbilor.

Arvut este o lege a naturii. Realizăm treptat că totul depinde de respectarea acestei legi și că întreaga Tora este dedicată îndeplinirii legii Arvut. Prin urmare, numai dacă suntem de acord să executăm legea garantării reciproce, primim Tora. Toate poruncile sunt regulile Creatorului pentru a ajunge la Arvut. Sperăm că poporul lui Israel va ajunge să înțeleagă acest lucru și că toată lumea îl va urma. (Minutul 0:20)

Inima este o dorință acoperită cu o coajă egoistă. Prin urmare, trebuie să ne frecăm inimile să se ducă această coajă și să dezvăluim dorința netă prin care să putem primi intenția de a dărui. (Minutul 20:45)

Din Partea întâi a Lecției zilnice de Cabala 31/01/19 „Arvut” (Pregătire pentru Convenția din Arava 2019)

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: