“Care este înțelesul spiritual al Tisha B’Av?” (Quora)

Michael Laitman pe Quora: “Care este înțelesul spiritual al Tisha B’Av?

Lumea noastră este guvernată de două forțe, pozitive și negative, iar noi oamenii existăm între aceste forțe. În spiritualitate rădăcina forței negative este numită “Tisha B’Av” (“a 9-a zi a lunii Av”).

Chiar înapoi până în Babilonul antic, forța negativă tot timpul se revelează în jurul acestei date speciale. Fie că este păcatul spionilor, ruina Primului Templu, exilul Babilonului, ruina celui de-al Doilea Templu pe Tisha B’Av și expulzarea evreilor din Țara Israel, sau după aceea din Spania, Germania și Anglia, poporul Israel executa păcate majore și de asemenea primește pedepse de Tisha B’Av’.

De ce au loc asemenea păcate și pedepse?

Totul este așa deoarece noi am eșuat să aducem forța pozitivă înaintea forței negative care se revelează la Tisha B’Av.

Primul Templu a fost ruinat datorită lipsei noastre de conexiune, iar al Doilea Templu a fost ruinat datorită urii nefondate.

În fiecare caz noi întâmpinăm o spargere datorită distanței în creștere a unuia față de celălalt, care eliberează forța negativă printre relațiile noastre.

Așa cum scrie Cabalistul Yehuda Ashlag (Baal HaSulam):

“Cum moartea naturală a individului rezultă din lipsa armoniei printre organele sale, declinul natural al națiunii rezultă dintr-o anumită obstrucție care a avut loc printre organele sale, așa cum au mărturisit înțelepții (Tosfot, Baba Metzia, Capitolul doi), “Ierusalimul a fost ruinat doar din cauza urii nefondate care a existat în acea generație.” În acel moment, națiunea a fost afectată și a murit și toate organele sale au fost împrăștiate în fiecare direcție.” (Yehuda Ashlag, “Națiunea”)

Din contra, unitatea noastră are puterea să blocheze forța negativă să intre în relațiile noastre și în locul ei, unitatea noastră lasă forța pozitivă să strălucească prin conexiunile noastre, aducând pacea și armonia.

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed