Ce ȋnseamnă să fi evreu ȋn secolul XXI? (Quora)

Michael Laitman, pe Quora: Ce ȋnseamnă să fii evreu ȋn sec. 21?

Există într-adevăr multă confuzie cu privire la ce înseamnă să fi evreu, de unde provin evreii și care este adevărata identitate a poporului evreu. Majoritatea evreilor nu ar putea să spună de unde îşi au originea, de ce și arabii sunt considerați semiți și de ce există evrei în locuri precum India, Pakistan și Africa.

Astăzi este obișnuit că dacă mama ta este evreică, atunci ești evreu. Totuși, asta nu a fost mereu aşa. La un moment dat, în istorie, calitatea de evreu a fost transmisă prin tată.

În lumea noastră, evreii sunt considerați a fi un grup de oameni care au plecat în exil cu 2.000 de ani în urmă, din Babilonul antic. Datorită dispersiei poporului evreu în întreaga lume, nu au cultură, limbă, țară sau un centru al lor, propriu. Mai mult, dacă spuneți că țara evreilor este Israel, atunci rețineți că Statul Israel a fost înfiinţat doar în ultimii 70 de ani și mulți evrei nu sunt de acord cu Israelul ca fiind țara lor. Prin urmare, dacă întrebi atât evreii, cât și non-evreii, cine sunt evreii, nu vei auzi două opinii identice.

Poporul evreu este un fenomen ciudat în umanitate. Sunt ca o piatră din încălțămintea umanității, ceva care presează din ce în ce mai mult pentru găsirea unei soluții. De asemenea, subiectul identității evreiești nu este niciodată ridicat într-o manieră extrem de răspândită, deoarece ar trezi multe probleme în rândul evreilor care trăiesc în diferite țări și culturi. Prin urmare, este o problemă la scară globală, iar ridicarea ei înseamnă a aprinde o flacără masivă în întreaga lume. Arabii de pretutindeni ar sări imediat asupra oportunității de a face față unei aşa probleme, nefiind de acord cu definițiile evreilor ca fii ai lui Avraam. De asemenea, ei nu sunt de acord nici cu starea că evreii și musulmanii sunt frați, așa cum este scris în Tora, care descrie evreii și arabii care provin de la un singur tată. O altă problemă este că există multe conflicte în definițiile evreilor în creștinism și, prin urmare, nu este ridicată nici din această perspectivă.

Atmosfera generală care înconjoară o astfel de întrebare este: De ce să ridicăm întrebarea despre identitatea evreiască, dacă ar crea mult mai multe probleme decât avem deja în lumea noastră? Deci oamenii din toate națiunile, religiile și culturile, inclusiv evreii, înșiși, nu o ating în general. Mai exact, în vremea noastră, cel mai bine este să nu treziți o astfel de întrebare.

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed