Corecția după Exil

Tora, „Deuteronomul” 04:25 – 04:26 : Iar de ţi se vor naşte fii şi fiilor tăi fii şi, trăind mult pe pământ, veţi cădea în păcat şi vă veţi face chipuri cioplite, care să închipuiască ceva, de veţi face ceva ce este rău înaintea ochilor Domnului Dumnezeului vostru ca să-L mâniaţi. Vă mărturisesc astăzi pe cer şi pe pământ că veţi pierde curând pământul, pentru a cărui moştenire treceţi acum Iordanul ; nu veţi trăi multă vreme pe el, ci veţi pieri.

Și așa s-a întâmplat. Pentru că națiunea este grupul de oameni care năzuieste spre Creator și apoi această dorință dispare.

Generaţiile se schimbă, ceea ce înseamnă că mai multe straturi egoiste sunt revelate în om și, astfel, el nu poate să rămână într-o stare de strânsă cooperare cu alții, ca un singur om cu o singură inimă.

În principal, se revelează la intrarea în țara lui Israel, că este preponderent egoist din punct de vedere al corectării, atunci când escaladează în mod constant dorinţele egoiste.

Ele constituie straturi dure uriașe, e imposibil să reziste la al treilea și al patrulea nivel de egoism. Pe de o parte, ele te trag în afară prin tentaţii cu plăceri viclene pe care nu ai puterea de a le refuza.

Și, de îndată ce vă mutați departe de ele întuneric, depresie și ticăloșie coboară pe voi. Ridicarea deasupra a unor astfel de dorințe este posibilă numai prin a fi în garanția reciprocă (Arvut), în legătură și prin rugăciunea fierbinte către Creator pentru a vă da Lumina corecției.

De aceea, Creatorul îi spune lui Moise că copiii săi și chiar mai mult, nepoții săi, „vor deveni corupti și vor face chip cioplit asemănator cu orice”.

Închinarea la idoli înseamnă adorarea dorințele noastre egoiste. Este inevitabil ! „In acelaşi  fel veţi veni la ei și veti deveni închinători la idoli!” –  Prezice Creatorul.

Viitorul omenirii este inevitabil. Acesta a fost cunoscut tuturor cabaliștii, începând cu Adam, Avraam și asa mai departe, deoarece cabaliştii adevăraţi văd sfârșitul creației, adică până la sfârșitul celor 6000 de ani. Singurul lucru pe care ei nu-l pot prevedea este modul în care stadiul actual, înainte de sfârșitul corecției, va fi depăşit, printr-un mod bun sau rău, pentru că în timpul ultimei etape de corectare este descoperită libertatea voinței.

Comentariu: Astfel, Creatorul prezice oamenilor că aceştia vor dispărea complet din națiunea de care sunt legaţi.

Răspuns: Poporul lui Israel trebuie să plece în exil. Nu e de mirare că cel mai mare cabalist din acea vreme, rabinul Akiva, s-a bucurat de distrugerea Templului și de căderea evreilor de pe nivelul spiritual, pentru că el a văzut că profeția s-a adeverit, iar exilul va fi urmat de corecție.

Din emisiunea de pe KabTV  „Secretele din Cartea Eterna” 3/2/16

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: