De la partea de jos a scării la Dvekut permanent

Lumea nu are o formă a ei însăşi. Ceea ce vedem în faţa noastră, nu este ceea ce este cu adevărat acolo, ci un fel de realitate imaginară a realităţii pe care Creatorul vrea să ne-o arate pentru a putea să lucrăm în ea pentru a o putea schimba într-o lume spirituală, în lumea infinitului.

Deschizând ochii noştri şi văzând lumea din faţa noastră, noi trebuie să înţelegem că aceasta este un film care este proiectat pentru noi de sus, pentru ca prin el să ajungem la imaginea perfectă. De fiecare dată, în fiecare zi, noi trebuie să ajungem la această formă perfectă.

Condiţiile pentru forma perfectă:

  • Sunt conştient că văd ceea ce vrea Creatorul să-mi arate. În realitate, lumea nu are nicio formă.
  • Trebuie să accept această lume pe care Creatorul mi-o arată ca un loc pentru muncă, iar eu trebuie să aduc această imagine la perfecţiune.

Prin munca noastră individuală şi prin munca noastră în grup, noi trebuie să schimbăm realitatea. 1

În orice situaţie noi trebuie să ne străduim să păstrăm adeziunea constantă cu Creatorul şi să nu aşteptăm ca lucrurile să fie mai bune. Indiferent prin ce stări trece o persoană, ea trebuie să existe în adeziune cu superiorul. 2

Sunt eu cu Creatorul şi lumea dintre noi ca umplerea unui sandwich. Această lume îmi prezintă întreaga mea dorinţă de a primi, toate calităţile mele egoiste. Dacă le neutralizez sau chiar le schimb în dăruire, întărâtându-mi conexiunea cu Creatorul ca rezultat al lor, atunci, în acest mod, eu mă corectez. Nu am nimic altceva de schimbat în afară de atitudinea mea faţă de lume.

Din întreaga lume, din întreaga realitate, eu am zece prieteni cu care pot lucra împreună, ca şi cum am fi o singură persoană. Cu cât le fac mai mult bine şi cu cât mai mult efort depun pentru ei, cu atât mai multă putere primesc de la ei pentru progresul meu. Cu grupul eu învăţ cum să fiu în similaritatea de formă, în adeziune, în acţiunea reciprocă, ca şi cum aș fi cu Creatorul. Însă, cu restul lumii, munca mea este numai într-o singură direcţie: să încerc să mă port cu ea în mod pozitiv şi nimic mai mult. 3

Centrul grupului este punctul de unitate a zece indivizi, unde ei se anulează pe ei înşişi şi dispar. Ei lucrează faţă de acest punct; ei se coboară pe ei înşişi şi se ajută între ei. Punctul central al zecelui, punctul de unitate, este scopul unde fiecare îşi pierde senzaţia lui însuşi, ca şi cum el nu ar exista relativ la cei nouă prieteni. Prin realizarea tuturor condiţiilor muncii într-un grup, individul îşi dezvăluie în acest punct asemănarea cu Creatorul.

Să mă rog pentru centrul zecelui înseamnă să aspir spre o asemenea stare şi să cer ajutor pentru dobândirea ei. Construiesc acest punct în calităţile mele curente, în relaţia mea spre mine însumi şi ceilalţi, spre zece, spre Creator. Aşa realizez acest punct al centrului zecelui. Acest punct este numit “stâlpul de rugăciune”, de unde noi obţinem conexiunea noastră cu Creatorul. 4

Numai dacă am vedea lumea în forma sa adevărată, aşa cum este creată de Creator, atunci am vedea o imagine într-un mod pozitiv, fiindcă totul este în negru. Însă, acum, noi vedem aceeaşi imagine, dar în mod negativ, totul este în roşu. Noi proiectăm atitudinea noastră egoistă în lume şi prin urmare vedem totul într-un mod corupt. Dacă neutralizăm abordarea noastră egoistă, atunci vom vedea totul corectat.

În loc să vedem cum unul îl devorează pe celălalt, noi vom vedea că lupul trăieşte în pace cu mielul şi că totul există în dăruire reciprocă şi în dăruire faţă de Creator. Până la urmă, nimănui nu-i lipseşte nimic, fiecare transmite Lumina superioară la celălalt, inclusiv lupul şi mielul.

Noi existăm într-un sistem unde totul este umplut de Lumina superioară şi nimeni nu are nicio dorinţă ca să-l exploateze pe celălalt, ci, din contră, să le transmită tot ceea ce au nevoie până când echilibrul conduce în toate părţile sistemului. Când fiecare echilibrează pe toţi ceilalţi, atunci Lumina superioară îi umple pe toţi conform capacităţii maxime a fiecăruia.

Numai egoismul nostru ne strică toată această imagine ideală. Noi trebuie să ne corectăm egoismul şi apoi vom vedea lumea adevărată. Negativul se va schimba gradual în pozitiv: în negativ toţi se devorează între ei, dar dintr-o dată totul începe să fie corectat şi schimbat în paradis. 5

Din prima parte a lecţiei zilnice de Cabala 8/10/18, lecţie pe subiectul:  “De la partea de jos a scării la Dvekut permanent”

1 Minutul 6:20
2 Minutul 12:28
3 Minutul 21:20
4 Minutul 23:55
5 Minutul 1:44:00

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: