Drum lung spre Templu, partea a treia

Nașterea Metodologiei Conectării

Avram a învățat de la cabaliștii care au trăit înaintea lui, începând cu Adam,primul om.  Avram a înțeles că egoismul uman crește de la generație la generație,transformându-ne astfel în egoiști și mai mari; ne detașează unii de alții și ne forțeazăsă ne exploatăm unii pe alții.

De aceea ne apropiem în cele din urmă de o stare în care începem să folosim egoismulnostru în mod corect, adică facem eforturi să ne ridicăm deasupra lui.Totuși,  rămânem complet  egoiști,  incapabili  să  ne  depășim  egourile  deși  ne  dămseama că egoismul nostru este cauza tuturor problemelor noastre. Vechii babilonieniau  suferit  mult  din  cauza  egoismului  lor;  umanitatea  continuă  să  sufere  și  azi.Egoismul ne distruge viața.

Descoperirea  lui  Avram  l-a  determinat  să  adune  un  grup  de  discipoli  care  eraupregătiți să se ridice deasupra egoismului care ardea în interiorul fiecăruia.A găsit mulți oameni pe care i-a adunat într-un grup și care erau dornici să se ridicedeasupra egoismului lor pentru că nu erau complet egoiști așa cum sunt contemporanii noștri. Egoismul lor era mult mai slab decât al nostru.

Pe lângă asta, ei și-au amintitcât de bună era viața lor înainte să înceapă să se urască unii pe alții, adică înaintearidicării Turnului Babel.Când au început vremurile grele, nu a mai rămas nimic pentru ei decât să se despartăși să se împrăștie prin lume. Mulți dintre ei au simțit că Avram chiar le oferea o soluțieadevărată  problemelor lor,  așa că ei  i  s-au alăturat  și  Avram a început să-i  învețemetodologia unității.

Astfel un grup care s-a denumit Isra-El (adică direct către Creator) a luat naștere. Eis-au chinuit să reveleze forța superioară care îi unea și care sălășluia printre ei. În timpce explorau forța superioară, și-au dat seama cum este lumea în care trăiesc. Rețeauape care o construim între noi este de fapt forța superioară.

Mai  târziu,  grupul  lui  Avram s-a  mărit  și  a  format  națiunea numită  Israel.  Israelreprezintă oamenii care depun efort pentru unitate și care muncesc pentru construireaconexiunii între ei deasupra separării.

Ei valorifică puterea separării pentru că ea le dă șansa să depună mai mult efort încăutarea unității, permițându-le astfel să recunoască forța naturii-sistemul guvernăriisuperioare.

Forța separării și puterea unității sunt două forțe opuse ale naturii, esențiale, ca plus șiminus, nord și sud. Una nu poate exista fără cealaltă.

De pe KabTV, O nouă viață, 05.07.2015

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed