Gandurile mele pe Twitter 4/29/19

Calea va fi depășită de un om care o urmează – cineva care vine la lecții, respectă condițiile adunării prietenilor. Astfel, prin eforturi comune, construind treptat Kliul, colectăm Sefirot, bazându-ne pe prieteni din ce în ce mai mult, pe cei care se află lângă noi, luptându-se să nu adoarmă – dar şi să nu-și părăsească locul în grup.

Rezultatul este garanția reciprocă!

Nu uitați să vedeți Creatorul în Faraon. Pentru că „Nu este altceva în afară de El”, o forță care ne controlează, ne ȋndreaptă cu iubire înainte, ne sperie în mod intenționat, astfel încât să ieșim din egoism, impiedicându-ne să cădem ȋn capcanele egoismului. Astfel învățăm guvernarea superioară

Amalek creează obstacole în forma calomniei asupra lucrării Creatorului, dăruirii și, prin urmare, obligă o persoană să se ridice prin credință deasupra cunoașterii, dăruirii deasupra primirii, care este dezvăluită omului. Astfel, trecând deasupra cunoașterii de jos, după ce am primit puterea de la Creator, de sus, putem distruge pe Amalek.

Egoismul (Amalek) conduce o luptă internă împotriva măreției Creatorului în interiorul omului, diminuează măreția și controlul total al Creatorului asupra tuturor lumilor și creaturilor, pentru a împiedica revelarea veneraţiei omului în fața Creatorului.

„Ține minte ce ți-a făcut Amalek când ai plecat din Egipt.” Amalek (abreviere de la al-minat-lekabel) – înclinația rea, egoismul, se manifestă la ieșirea din Egipt, când o persoană dorește să-şi părăsească egoismul.

„Fericit este cel căruia Creatorul îi trimite suferința”, pentru că o astfel de influență obligă egoismul să acționeze. Prin corectarea treptată a acestuia în intenția de a dărui, facem ca egoismul să dezvăluie o ruptură/suferință și mai mare. Mulțumită ajutoarelor noastre – a celor care ne urăsc!

Malchut este numită Shechina, „Knesset Israel”, o adunare de suflete orientate către Creator. Este necesar ca sufletele să-și corecteze intenția de la „numai pentru sine” la „de dragul Creatorului” și astfel să o facă asemănătoare cu Creatorul, până la unitatea Creatorului cu Shechina. Aceasta se numește Tshuva (Tashuv Hey le Vav).

Așa cum Creatorul a făcut natura să PRIMEASCĂ și a adăugat o intenție „pentru sine însuși”-egoismul, tot aşa EL va schimba această intenție spre „pentru binele celorlalți”-altruism, pentru ca noi să devenim asemănători cu El în acestă intenție, în natura DĂRUIRII.

Acesta este singurul sens (klal) al Torei, să ne elibereaze, pentru lucrarea Creatorului. Pentru a obține Lishma, ieșirea din puterea egoismului, astfel încât toate gândurile și acțiunile să fie în afara „pentru sine”, către Creator, lucru care este împotriva naturii noastre, este posibil numai prin unirea în grup până sus, la iubirea prietenilor.

Acesta este singurul scop (klal) al Torei: să ne elibereaze, pentru lucrarea Creatorului.
Din  Twitter, 4/29/19

Materiale asemănătoare:
My Thoughts On Twitter 4/28/19
My Thoughts On Twitter 4/25/19
My Thoughts On Twitter 4/24/19

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent: