Gândurile mele pe Twitter 6/27/19

Ascunderea devine un ecran, deasupra căruia ne străduim să devenim asemănători (Edameh) cu Creatorul – și apoi devenim om, Adam.

Creatorul nu ne obligă să facem acest lucru – noi, pe cont propriu, dorim să ne facem asemănători cu Creatorul. Pentru noi, ascunderea devine deopotrivă un ecran separator și un ecran al revelației.

Descoperirea Creatorului ne obligă să trăim prin legile ascunderii.

Trebuie să avem întotdeauna grijă de ascundere pentru a rămâne separaţi de Creator, neputând aplica instinctiv legile Sale, ci ducându-le deasupra ascunderii, de dragul măreției Sale.

Dacă dispare ascunderea și Creatorul devine revelat, ne transformăm în îngeri – animale care instinctiv execută legile naturii, ordinele Creatorului. Senzația de ascundere a Creatorului ne împinge să-L descoperim, să devenim oameni, să ne ridicăm la un nivel deasupra celui animal, să realizăm în mod conștient legile naturii – Creatorul.

Cabala este știința ecologiei superioare. Iubirea pentru Creator ne va obliga să studiem legile comunicării și să le respectăm. Vom înțelege că forța superioară a naturii ne guvernează și ne împuterniceşte să ajungem să iubim creaturile, și nu pentru că vrem acest lucru, care este motivaţia pentru nazism și socialism.
De pe Twitter, 6/27/19

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: