Gândurile și dorințele se leagă împreună

565.02Toate problemele și necazurile din această lume sunt rezultatul dezvăluirii lipsei de garanţie reciprocă (Arvut), care este în creștere. Prin urmare, avem nevoie de comportamentul nostrum, ca să fie corect, să revenim chiar și la conexiunea noastră materială obișnuită și la garanția reciprocă.

Toate bolile sunt cauzate de încălcări ale legii garanției reciproce la nivel biologic, zoologic, botanic sau social.

Există multe niveluri de conformitate cu legea garanției reciproce, dar cea mai înaltă este iubirea aproapelui ca pe tine însuți. Sub formă fizică și chimică, substanțele se leagă împreună, iar la niveluri mai înalte, gândurile și dorinţele oamenilor se conectează împreună. În acest sistem perfect, care este universul, toate galaxiile sunt conectate între ele, adică totul depinde de garanția reciprocă.

Piramida garanției reciproce include la baza ei nivelul mineral, apoi nivelul vegetal, cel animal și mai ales, cel uman. Dacă suntem mai presus de orice natură, în vârful piramidei, îndeplinim condiția garanției reciproce (Arvut) în dorințele și gândurile noastre, în mintea și inima noastră, acest lucru va afecta toate nivelurile de sub noi. Acest lucru va calma întreaga natură și o va readuce la forma sa integrală.

Natura va începe să se comporte conform legii garanției reciproce între toate părțile sale, din toate sferele. Și atunci desigur, nu vom avea probleme de sănătate în familie, în societatea umană sau chiar în mediul înconjurător.

Nu se poate repara mediul arzând mai puțin ulei sau luând alte măsuri de protecție, ci doar prin implementarea legii garanției reciproce la vârful piramidei în care ne aflăm. Făcând acest lucru, vom obliga toată natura de sub noi să revină la echilibru, reciprocitate și armonie.

Acțiunea forțelor fizice sau interacțiunea substanțelor chimice în funcție de valențele lor, în funcție de numărul de electroni din jurul atomului, care se leagă și construiesc noi substanțe — toate acestea sunt legile garanției reciproce, care se dezvăluie sub diferite forme. Toate legile naturii sunt manifestări ale unei singure legi globale.

Chiar și legile relațiilor umane, psihologia și viața socială fac parte dintr-o explicație detaliată a aceleiași legi globale de garanție reciprocă, pe care trebuie să o îndeplinim în întregime pentru a ne dezvălui conexiunea cu Creatorul în cadrul acestei legi. Făcând aceasta, adăugăm partea noastră la Creator, iar El o adaugă a Lui nouă și ajungem la starea „El și Numele Său sunt una”.

Lecţia zilnică de Cabala 8/21/20Scrierile lui Baal HaSulam, “Arvut (Garanţie reciprocă)”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed