Garanţie reciprocă: un far călăuzitor

936Garanţia reciprocă este interconectarea tuturor în toată lumea până la punctul în care este imposibil să faci chiar și cea mai mică mișcare independent de ceilalți. Orice mișcare este transmisă tuturor, depinde de toată lumea și este implementată de toată lumea împreună.

Astfel, de la acțiuni separate, discrete, ajungem la o mișcare integrală, indisolubilă a întregului sistem, Aceasta este garanția reciprocă.

Garanția reciprocă este scopul nostru prețios, un far călăuzitor, către care ne îndreptăm constant cu ajutorul acțiunilor de unitate în grupurile de zece și a acțiunilor de a ne anula în fața prietenilor noștri. Scopul tuturor acestor acțiuni este să ne conducă în cele din urmă către o unitate în care fiecare nu există separat. Ne dizolvăm unul în celălalt în așa măsură încât ne transformăm într-un lichid omogen în care nici o picătură nu diferă de alta, ci toate se contopesc într-o picătură mare.

Garanția reciprocă înseamnă că am ajuns la o asemenea putere de conexiune încât nu mă mai despart de ceilalți pentru că devenim din nou o singură persoană. Mai mult, o persoană după această corectare nu mai este Adam care a fost înainte de sfărâmare.

Acel Adam original era format din diferite părți: cap, corp, picioare (Rosh – Toch – Sof), părți masculine și feminine. Și după corectare, este Adam, asemănător (Domeh) cu Creatorul, pentru că nu există nicio diviziune în Rosh – Toch – Sof, nicio divizare în orice alte părți, ci mai degrabă el este ca un întreg.

Când dorim să realizăm o astfel de conexiune între prieteni, aflăm că este imposibil să realizăm o garanție reciprocă între noi fără Creator. Și atunci ne întoarcem către El și ÎL obligăm să devină garantul garanției noastre reciproce.

Din prima parte a Lecţiei zilnice de cabala11/11/22, “Arvut pe drumul spre Lishma

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed