Hanuka este o oprire la mijlocul drumului

Intrăm într-o perioadă specială a sărbătorii de Hanuka. Această sărbătoare are o poveste foarte interesantă, dar noi ne preocupăm cu înțelesul ei spiritual. Omul, ca suflet comun, a fost creat complet opus Creatorului.

Până la urmă, calitățile Creatorului sunt dăruirea și iubirea, iar calitățile creaturii sunt primirea și ura. Dar programul Creației este destinat să conducă persoana, de la opoziție, la similitudine cu Forța Superioară.

Acest program este implementat prin Lumina Reformatoare, trezită cu ajutorul unor metode speciale: munca într-un grup organizat, după exemplul lui Moise, arătat în timpul formării poporului lui Israel.

Când aceste grupuri se unesc într-o formă specială, ele atrag asupra lor Lumina Reformatoare, care le afectează gradual. Prin această Lumină, numită Tora, creaturile primesc corectarea.

Această corectare se implementează în două faze. În timpul primei faze, este corectată dorința de plăcere pentru sine, astfel că intenția se schimbă în dăruire și dorința în sine nu este folosită. Cu alte cuvinte, scopul primei faze este de a reduce dorința de primire și de concentrare numai pe obținerea intenției de dragul dăruirii.

Odată ce îndeplinim această corectare, începem din nou să revelăm dorințele de plăcere și să lucrăm activ cu ele, primind acum de dragul dăruirii.

Această primă fază de obținere a calității de dăruire de dragul dăruirii, gradul Bina, este războiul numit „Războiul Macabeilor” și punctul de tranziție de la dăruire de dragul dăruirii, la primire de dragul dăruirii, este numită „oprire” sau Hanuka – Hanu-Ko adică, „oprește aici”.

În timpul sărbătorii Hanuka, sărbătorim un punct foarte important: completarea obținerii intenției altruiste a gradului Bina. Dorința noastră de plăcere nu este încă folosită. Noi doar o reducem și sporim intenția de dragul dăruirii. În acest fel, ajungem la această oprire, la Hanuka, când putem doar vedea Luminile ei, dar nu putem să le și folosim.

Putem să vedem de asemenea și vasele, dar nici pe ele nu le putem folosi. Totuși, este imposibil să vedem Lumina fără Vas (Kli), însă numai de dragul dăruirii, peste dorința în sine. După Hanuka, învățăm să folosim chiar și dorința de primire, cu intenția de dragul dăruirii, astfel că „întunericul va străluci precum Lumina”.

De aceea, Hanuka este sărbătorirea Luminii, fiindcă folosim numai intenția de dăruire, iar Lumina nu poate fi folosită. Putem numai să ne uităm la ea. „A te uita”, înseamnă a folosi Lumina peste vasele de primire, iar folosirea Luminii în vasele de primire este deja completă și cu adevărat folosită.

Acesta este modul în care se stabilește locul aceste sărbători speciale pe care noi o sărbătorim în aceste zile, care completează prima fază a corectării.

Din prima parte a Lecției de Cabala din 12/12/2017 – „Hanuka după Înțelepciunea Cabalei”

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"" Comentarii RSS Feed

Articolul precedent:

Articolul următor: