Lumea-Realitate sau iluzie? Partea 6

Ridicarea deasupra simţurilor corporale

Baal HaSulam, „Esența Înțelepciunii Cabalei”: Cu toate acestea, este suficient, deoarece aceasta este regula: „Tot ceea ce este măsurat și extras din Providența Sa, pentru a fi realizat în natura Creației, este complet. În mod similar, nu se poate dori un al șaselea deget pe o mână, deoarece cele cinci degete sunt suficiente.”

Suntem aranjați astfel încât să ne fie suficient să avem cinci degete pe mână. Ne-ar deranja dacă am avea un al șaselea deget? De exemplu, o maimuță are un deget special pentru a apuca ramuri. Ar fi bine să avem și noi. Cu toate acestea, nu mai am nevoie de el! Nu mai simt nevoie de încă un deget. Este la fel peste tot, în toate simţurile mele nu simt că îmi lipsește ceva.

Telescoapele și microscoapele sunt doar măriri cantitative ale organelor senzoriale, expansiunea lor. Dar dacă îmi folosesc toate simțurile, nu simt că îmi lipsește un organ senzorial suplimentar. Pot spune că mi-ar plăcea să aud undele ultra și infra sonore precum delfinii. Dar toate acestea provin din natură, aceasta este doar o expansiune și nu noi organe senzoriale.

Thus, everything we have in us does not cause any feelings of lack, it is quite enough for us, and therefore we are not developing further. The only way to develop is to rise above our senses: not how much I will receive in my sensory organs, but how much I can work with them in the direction of bestowal. Astfel, tot ceea ce avem în noi nu provoacă sentimente de lipsă, este suficient pentru noi și, prin urmare, nu ne dezvoltăm în continuare. Singura modalitate de a ne dezvolta este să ne ridicăm deasupra simțurilor noastre: nu cât de mult voi primi în organele mele senzoriale, ci cât de mult pot lucra cu ele în direcția dăruirii..

Here I specifically start to feel not myself, but the world around me, I rise above myself. Here is a completely different science about the world—the wisdom of Kabbalah. Aici încep să simt în mod special nu pe mine însumi, ci lumea din jurul meu, mă ridic deasupra mea. Iată o știință complet diferită despre lume – Înţelepciunea  Cabala..

Întrebare:  Dacă îmi sunt suficiente cinci degete? Eu doar trăiesc așa.

Răspuns: Când trăiesc în ceea ce este suficient pentru mine, este nivelul animal. Dacă vreau să înțeleg sursa a tot ceea ce se întâmplă, atunci nimic altceva nu va ajuta decât Cabala.

Din KabTV „Fundamentele Cabalei”, 9/15/19

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed