Malhut— Locul de întâlnire cu Creatorul

936Comentariu: Porunca „Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert” corespunde actului de creație „Să curgă apele cerești într-un singur loc”.

Răspunsul meu: Raiul este calitatea Bina, din care coboară toată lumina superioară, iar aceste pâraie (32 în total) coboară încet într-un suflet comun, pe care trebuie să-l formăm din noi înșine.

De regulă, ne adunăm toate acțiunile, gândurile și sentimentele împreună și le îndreptăm către Creator. Iar aici se spune că El direcționează toate cursurile Sale de apă către noi, spre Malchut.

Malhut este locul spiritual în care se adună toate sufletele care vor să intre în contact cu El. Acesta este un loc de întâlnire cu Creatorul. Atât noi cât și cursurile de apă de la Creator, ne îndreptăm într-acolo.

Apele superioare sunt lumina superioară, lumina Hassadim (lumina milei).

De fapt, toate poruncile care se repetă în două moduri, referindu-se la actul creației, vorbesc mai întâi despre o mișcare de jos în sus, de la suflete la locul întâlnirii cu Creatorul, apoi de la Creator la același loc de întâlnire cu sufletele, explicând cum ar trebui să ajungem la locul nostru comun de întâlnire.

KabTV “Puterea Cărţii Zohar” #10

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: