Misiunea lui Baal HaSulam

623Și s-a întâmplat în zilele războiului, zilele înspăimântătorului măcel, că mă rugam, plângând cu amărăciune toată noaptea. Și iată, la începutul zorilor, părea că toți oamenii din lume s-au adunat într-un grup în fața minții mele. Și un om plutea printre ei, cu sabia peste capetele lor, lovindu-le capetele. Capetele s-au ridicat în sus și cadavrele lor au căzut într-un bazin mare și au devenit o mare de oase. (Baal HaSulam „Profeția”)

Din punctul de vedere al Cabala, vorbim despre procese foarte mari și serioase în suflete. Acestea nu sunt capete sau corpuri, nu mințile noastre pământești sau calitățile noastre.

Dacă vorbim pur alegoric, atunci oamenii, parcă, sunt lipsiți de minte. Numai corpurile lor rămân cu ei, care se încadrează la nivelul cel mai de jos, nivelul lumii noastre. Ei sunt privați de ocazia de a învia spiritual și astfel devin morți spiritual.

Prin război înțelegem războiul forțelor binelui și răului, între care omul este limitat. În acest război, totul depinde de felul în care merge acțiunea, spre ce se îndreaptă balanțele.

„Și o voce mi-a strigat:„ Eu sunt Domnul, Dumnezeu, care guvernează lumea cu mare milă. Întinde-ți mâna și apucă sabia, căci acum ți-am dat putere și tarie. ‘Te voi face un mare înțelept și toți înțelepții țării vor fi binecuvântați în tine, pentru că te-am ales pentru a fi un înțelept drept în toată această generație, pentru a vindeca suferința umană cu mântuire durabilă.

Baal HaSulam își dezvăluie misiunea. Creatorul, în loc să trimită un înger să taie capetele, îi dă o sabie cu două tăișuri, astfel încât, prin forța acestei sabii, numai printr-o forță rezonabilă, corectă, să le poată aduce oamenilor o altă idee – corectare – pentru a le da, ca și cum, un cap diferit și sa le restabileasca viața, pentru a le face eforturile de avansare diferite, adică pentru a-i îndruma pe calea corecției cu ajutorul aceleiași sabii.

Sabia simbolizează lumina superioară. Poate fi atât o otravă a morții, cât și elixirul vieții.

Așa a simțit Baal HaSulam și a început să pună serios în aplicare această profeție.

Din emisiunea de pe KabTV „Puterea cărții Zohar”  # 5

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior:

Articolul următor: