O invitaţie la celebrarea conexiunii

229Dacă te uiți la întreaga istorie a omenirii, este clar că oamenii s-au străduit întotdeauna să-şi îmbunătățească condițiile existenței în societatea umană; adică căutau cum să existe împreună.

Războaiele s-au încheiat și s-a stabilit pacea pentru o perioadă scurtă de timp, dar apoi războaiele  au început din nou. Și până acum omenirea nu înțelege cum să ajungă la o viață bună, la pace, armonie și apropiere între națiuni.

Este clar pentru toată lumea că, dacă renunțăm la revendicările reciproce și ajungem la înțelegere reciprocă, atunci viața va fi mai bună. Dar nu suntem capabili să facem asta din cauza egoismului nostru. În fiecare persoană există un egoist cu dorinţa lui de a se bucura, care se opune conexiunii sale cu ceilalți.

La urma urmei, conexiunea presupune disponibilitatea mea de a ajuta pe altul și disponibilitatea lui de a mă ajuta, astfel încât să fim ca o singură persoană, fără nici un calcul despre ce beneficii voi primi și ce va primi el, ci doar pentru a ne asigura că este bine pentru toată lumea.

Această formulă nu ne este clară și nu suntem capabili să o implementăm nici măcar într-o măsură minimă. Prin urmare, omenirea caută constant modalități de a aborda starea de conexiune universală în care toată lumea se va sprijini reciproc și va oferi tuturor o viață bună și sigură – copii, femei și bărbați. Cu acest acord, Pământul va putea să ne furnizeze tuturor resursele sale; va fi necesar doar să le distribuim corect și cu bunăvoinţă, pentru ca toată lumea să aibă suficient.

În subconștient, omenirea înțelege că ar fi mai bine pentru toată lumea. Dar în același timp, de mii de ani suntem din ce în ce mai deconectați și nu ne gândim deloc la cum să îndeplinim această condiție firească de a trăi în iubire frățească, precum o singură persoană.

Dar de mai multe ori, de-a lungul a mii de ani de încercări, omenirea a avut această idee despre cât de minunată ar fi viața dacă ne-am putea apropia, ne-am uni și am avea grijă unul de celălalt. Cât de mult ne-ar scuti de suferință și de epuizarea forței și a resurselor. Toată munca se putea face împreună cu ușurință și plăcere, cu încredere și bucurie.

Omenirea vorbește și s-a gândit la asta de mult timp și de fapt, la un moment dat în vremuri străvechi, în diferite părți ale lumii, au existat astfel de comunități care au acționat împreună comunitar. Au existat, până când egoismul a explodat în fiecare dintre aceste comune și a distrus orice armonie și unitate.

Astăzi ne aflăm într-un stadiu în care toate aceste încercări au fost deja trecute și lepădate: idei de extremă dreaptă și extremă stângă, radicalism, capitalism, socialism, anarhism etc. În toate aceste formațiuni, nu a existat un singur principiu care să poată fi păstrat astfel încât să mulțumească mai mult sau mai puțin pe toată lumea.

Și de aceea, de la sfârșitul secolului al XX-lea, știința Cabala a început să fie revelată omenirii și este dezvăluită mai ales astăzi. în mod decisiv Înainte de aceasta, Cabala spre deosebire de toate celelalte metode, a fost ascunsă și interzisă pentru distribuție. Cabaliștii au ascuns-o cu grijă și au așteptat momentul în care omenirea ar înțelege că existența este posibilă numai dacă se ridică deasupra dorinței sale egoiste, a naturii sale.

Astăzi putem spune deja că am încercat toate metodele și toate tehnicile, am încercat să le implementăm și suntem convinși că este imposibil. Ceea ce rămâne este doar să urmăm știința Cabala. Este nevoie doar de puțină implicare din partea noastră, dar până la urmă toate corectările trebuie dezvăluite de sus, adică din natură însăși.

De aceea ne-am adunat aici, pentru a încerca prin conexiunea noastră să realizăm bucuria trezirii, în care toate visele și speranțele care au însoțit omenirea în cele multe mii de ani de viață în această lume se realizează în formă optimă, cea mai bună. Atunci omenirea va vedea că ajungem în sfârșit la decizia corectă.

Forța superioară, lumina superioară, Creatorul strălucește asupra noastră și simțim impactul Său, deoarece cel mai apropiat de El conform naturii creației, rădăcina sufletului nostru, este așa-numitul „punct din inimă”.

Prin urmare, suntem obligați să ne apropiem de Creator și să ajutăm procesul de dezvoltare din partea noastră, astfel încât să vină nu numai din partea forței superioare, care vrea să adune și să unească toate părțile creației, ci și pe seama acelor părți ale creației însăși care se trezesc în timpul nostru, motiv pentru care este numită „ultima generație”.

Aceștia nu sunt doar indivizi selecționați, așa cum a fost de mii de ani în generațiile precedente. O mulțime de oameni au fost treziți astăzi, atât bărbați cât și femei. Ei sunt gata să lucreze la schimbarea lor interioară pentru a ridica întreaga umanitate de la gradul actual, acolo unde a existat până acum în suferință și necazuri, la o stare sublimă, frumoasă, la înțelegere și conștientizare, la o revelare uriașă a stării perfecte, pentru atingerea naturii Creatorului.

Nu există altă forță în afară de El, binele care face binele, care ne iubește pe toți. Și trebuie să ne apropiem de această iubire și să ne includem în ea. Aceasta este ceea ce trebuie să învățăm pentru ca iubirea să domnească între noi, iar apoi Creatorul Se va dezvălui între noi.

Sper că suntem aproape de această revelare. Totul depinde de eforturile noastre. Este necesar să dezvăluim iubirea dintre noi, astfel încât să umple tot spațiul dintre noi. Și atunci Creatorul se va manifesta în această iubire, pe care o pregătim pentru revelarea Sa. Mergeţi mai departe și succes!

Din Convenţia Mondială de Cabala “Celebrând bucuria Conexiunii 8/28/22, “Obținem bucurie din Unitatea cu Creatorul,” Lecţia 3

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: