O pregătire de patruzeci de ani înaintea intrării în Țara Israel

Tora, „Numeri”, 14:26-14:31: Și atunci Domnul a vorbit către Moise și Aaron spunând „Până când această obște rea va cârti împotriva Mea? Cârtirea cu care fiii lui Israel cârtesc împotriva Mea, Eu o aud. Deci spune-le: Eu sunt viu, zice Domnul! După cum ați zis în auzul Meu, așa voi face cu voi.

În deșertul acesta vor cădea oasele voastre și voi toți cei numărați, de la douăzeci de ani în sus, care ați cârtit împotriva Mea, oricâți ați fi la număr, nu veți intra în Țara pentru care Am ridicat mâna că vă veți așeza, ci numai Caleb, fiul lui Iefune și Ioșua, fiul lui Nun.

Pe copiii voștri, despre care voi spuneți că vor ajunge pradă vrăjmașilor, Eu îi voi duce acolo și ei vor cunoaște pământul pe care voi l-ați nesocotit”.

Tora ne vorbește despre nivelul actual pe care omul îl urcă în interior dar, el nu înțelege că totul este făcut de Lumină și nu de el însuși și uită continuu și, acest lucru fiind rău, nu poate ajuta.

Vom face multe greșeli încercând să ne întoarcem. Nu se poate altfel. Trebuie să ne recunoaștem complet egoul și să vedem cât este de mare. Nu putem face nimic cu ciclopul acesta uriaș.

Ne educăm treptat la fiecare nivel, la fiecare pas în timpul celor patruzeci de ani de pribegie în deșert astfel încât, atunci când suntem gata să intrăm în Țara Israel, vom fi absolut siguri că suntem complet lipsiți de putere și nu putem să facem nimic singuri.

Nici mințile și nici inimile nu ne pot ajuta în vreun fel. Înfruntăm un ciclop uriaș, o armată puternică, națiile care ne urăsc și care ar face totul ca să nu ne lase să trecem granițele lor. Și noua generație recunoaște asta și, lucrurile devin și mai clare.

Dar, în același timp, în timpul celor patruzeci de ani în deșert, ne dezvoltăm treptat calitățile de iubire și dăruire între noi și începem să-L descoperim pe Creator în asta, ca fiind sursa acestor calități. Rezultă că putem intra în Țara Israel numai prin credință deasupra rațiunii, ceea ce înseamnă cu calitățile iubirii și dăruirii care ne sunt externe.

Deci, care este problema? Trebuie să greșim pentru a putea descoperi și explica nouă înșine și neamului ceea ce se petrece în țara lui Israel, ce forțe mari sunt acolo, de ce nu le putem învinge și de ce suntem atât de îndepărtați unii de alții și de Creator.

De aceea, păcatul spionilor este necesar, pentru a înțelege în ce măsură nu suntem parte din asta. Omul nu poate sări de la un nivel la următorul fără cei patruzeci de ani de pregătire înaintea intrării corecte în țara lui Israel. Toate problemele clarificate de spioni și revelarea atitudinii negative a neamului sunt naturale și nu poate fi altfel.

Nu sunt greșeli pe calea spirituală. Calculul este realist: Ce Masah (ecran) ai împotriva egoului tău și dacă unul îl acoperă pe celălalt.

Din KabTV „Secretele Cărții Eterne” 6/05/2015

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: