Pentru a te conecta cu Shechina [Divinitatea]

939.02Este scris în Degel Machaneh Ephraim: Cel care vrea cu adevărat să-l servească pe Creator, adică să tânjească să se apropie de forța superioară, să construiască o conexiune corectă între oameni, din moment ce este imposibil să lucrezi pentru Creator și să te apropii de El în alt mod decât prin construirea în practică a conexiunii dintre noi, o astfel de persoană trebuie să se includă pe sine cu toate creațiile.

Ar trebui să simtă că este în ele, așa cum Creatorul este în fiecare dintre noi, dar noi nu simțim asta. El trebuie să se conecteze cu toate sufletele, să se includă pe sine însuși cu ele, iar ele cu el, adică să ajungem la o stare în care suntem conectați unii cu alții, astfel încât să nu simțim deloc diferența dintre noi.

În lumea noastră, există un astfel de exemplu în cazul unei femei însărcinate, al cărei corp lucrează doar pentru dezvoltarea fătului. Trebuie să ne imaginăm că fiecare dintre noi este impregnat cu un grup și vrem să îl dezvoltăm, să fim în el, astfel încât să fie în noi în așa măsură încât să nu simțim diferența dintre noi; este doar un singur corp, o singură dorință, o singură tânjire, o singură viață.

Adică, lasă pentru tine doar ceea ce este necesar pentru a te conecta cu Shechina [Divinitatea]. O persoană nu ar trebui să aibă nimic în afară de dorința de a se conecta cu Creatorul prin intermediul conexiunii cu prietenii. Creatorul este atins ca o conexiune comună între noi. El nu este undeva în afara noastră, ci noi Îl creăm în mod constant din conexiunea corectă dintre noi. Încercați să vă imaginați care este natura conexiunii dintre voi astăzi pentru a-l crea pe Creator din aceasta.

În măsura în care veți tânji după conexiune, veți începe să atingeți revelația Creatorului între voi, la care ajungeți prin acțiunile voastre. În plus, veți începe să simțiți cum forța superioară, lumina superioară comună, se află în voi în funcție de conexiunea voastră corectă, și atunci veți numi această forță animatoare Creator.

Și pentru a ne uni cu El este necesar să se adune mulți oameni, căci cu cât mai mulți oameni îl slujesc pe Creator, adică lucrează pentru a atrage asupra lor această forță superioară, cu atât mai mult le apare lumina Șechinei, lumina Creatorului (lumina superioară). Din acest motiv, cineva trebuie să se includă pe sine însuși cu toți oamenii și cu toate creațiile și să ridice totul la rădăcina lor, la corectarea Shechina.

Așa că trebuie să simțiți că El este în ei. La fel cum Creatorul este în fiecare dintre noi, dar noi nu simțim asta, așa și el trebuie să se conecteze cu toate sufletele și să se încorporeze cu ele și ele cu el. Cu alte cuvinte, să atingă o stare în care să fim atât de conectați unii cu alții încât să nu simțim nicio diferență între noi, că toată lumea este împreună”.

Conexiunea corectă dintre noi este cea în care lumina superioară este revelată conform asemănării acesteia cu lumina.

Deși conexiunea noastră este între dorințe egoiste, dacă fiecare se ridică puțin deasupra lor și începe să-și trateze prietenii în mod altruist, atunci în aceste conexiuni altruiste, care sunt ca niște suprastructuri între conexiunile noastre egoiste, Creatorul începe să fie dezvăluit. Atunci, această conexiune altruistă va fi numită Shechina, Kli (vas) spiritual în care Creatorul este revelat.

Totul depinde de cât de mult ne ridicăm deasupra conexiunilor egoiste dintre noi, care au fost inițial create corect pentru ca noi să ne ridicăm deasupra lor în calitatea opusă, în relația opusă, contrară relațiilor dintre noi, și să înțelegem că trebuie să fim opuși nouă înșine, adică să facem o restricție (Tzimtzum), un ecran (Masach) și o lumină reflectată (Ohr Hozer) și să ne ridicăm deasupra relațiilor egoiste.

În măsura în care creăm relații altruiste, calitatea de dăruire, chiar, poate, de iubire reciprocă, creăm Shechina, locul, Kli-ul, în care Creatorul este revelat în măsura echivalenței noastre cu El.

Congresul Internațional „Să ne ridicăm deasupra noastră” 1/6/22, „Apropierea de Creator prin rețeaua de conexiuni dintre noi” Lecția 1

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior: