Războiul lui Gog și Magog, partea 4

275Forța care duce la intenția de dragul dăruirii

Comentariu: Cabalistul Ari din secolul al XVI-lea a scris că valoarea numerică a cuvintelor „Gog” și „Magog” este de 70. Aceasta explică probabil ceea ce a fost scris în Cartea Zohar că Gog va aduce cu el toate cele 70 de națiuni ale lumii către Israel.

Răspunsul meu: Acesta este un Kli complet (vas). Creatorul va conduce toate dorințele create de El către o stare comună în care vor trebui să discearnă toate relațiile opuse dintre ele pentru a se uni în cele din urmă în armonie.

Comentariu: Și profeții scriu că Gog va aduna toate națiunile lumii și le va conduce la război împotriva lui Israel.

Răspunsul meu: Da, pentru că Israelul nu este considerat una dintre cele 70 de națiuni, nu este printre ele, ci apare ca suma totală a tuturor națiunilor lumii, când, în încercarea de a lupta între ele, încep să înțeleagă, sub influența acestei forțe numită Israel, că îi atrage către Creator (Yashar-El – direct la Creator). În acest caz, Israel conduce toate națiunile lumii prin războiul lui Gog și Magog către Creator.

Întrebare: După cum știm, Avraam a creat un grup de 70 de națiuni adunate pe o bază ideologică în Babilonul antic și au devenit poporul Israelului. Și apoi toate cele 70 de națiuni ale lumii au început să lupte împotriva poporului lui Israel. Se pare, așa cum se spune în Cabala, că „poporul Israel” înseamnă intenții, iar „70 de națiuni” înseamnă dorințe?

Răspuns: Corect.

Comentariu: Și întrucât Însuși Creatorul este proprietatea dăruirii și iubirii, atunci, în principiu, această proprietate ar trebui să câștige.

Răspunsul meu: Israel este reprezentantul Creatorului în această lume, deoarece dă direcție dorințelor. Există 70 de dorințe care trebuie să se unească între ele cu intenția „direct către Creator”.

Întrebare: „Israel va câștiga” înseamnă că fiecărei dorințe a națiunilor lumii i se va da intenția corectă, de dragul dăruirii?

Răspuns: Da. În niciun caz asta nu înseamnă că cineva distruge pe altcineva. Doar că aceste 70 de dorințe care există în fiecare om și, în general, în întreaga umanitate, au o intenție egoistă de a acționa numai de dragul lor.

Iar Israelul este forța care este capabilă să arate, să convingă, să demonstreze și să conducă toate aceste dorințe către obținerea intenției de dragul dăruirii, la dăruirea reciprocă și iubire. Și apoi toate aceste așa-numite 70 de națiuni ale lumii, adică toate dorințele care sunt în fiecare om, sunt direcționate către Creator.

KabTV „Statele spirituale”, 30.04.2021

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior:

Articolul următor: