Realizarea numită o peșteră

276.02Zohar pentru toți, Chayei Sarah, articolul 105: Când Avraam a intrat în peșteră pentru prima dată, a văzut acolo o lumină, praful a fost îndepărtat în fața lui și i s-au descoperit două morminte. Apoi un bărbat de forma lui s-a ridicat din mormânt și l-a văzut pe Avraam și a râs. Cu aceasta, Avraam știa că era destinat să fie îngropat acolo.

Întrebare: Despre ce vorbește cartea aici? Ce înseamnă „I s-au descoperit două morminte”? De ce a fost nevoie să descrie toate acestea, în așa mod?

Răspuns: Cum poate fi descris altfel? O persoană vede că, lucrând pe sine și dobândind calități de echivalenţă de formă cu Creatorul, va putea ajunge la o stare în care se va transforma în calitatea dăruirii și a iubirii, iar egoismul său actual va deveni opus stării sale actuale.

Apoi el, cu toate calitățile sale corectate – deoarece nu va rămâne în el nimic necorectat – va exista pe deplin în lumea superioară. Iată ce descoperă el în peșteră.

Cartea Zohar vorbește despre acest lucru alegoric. Vorbește despre realizarea numită peșteră.

Întrebare: Înseamnă că l-a văzut pe Adam, din cuvântul „Domeh” (similar), și a fost fericit că va deveni ca el, similar cu Creatorul?

Răspuns: Aşa este. El și-a atins rădăcina și a văzut că se află în rădăcina comună a tuturor celor existente, deoarece Adam este strămoșul nostru spiritual comun.

KabTV “Stări Spirituale” 4/23/21

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: