Sărbătoarea Sukkot – Iosif

509Iosif este numit cel drept, iar cel drept este temelia lumii. Iosif este cel care conduce o persoană în interiorul egoismului său și îi stabilește legătura cu Faraonul. Apoi, cu ajutorul lui Iosif, o persoană se conectează cu calități superioare precum Moise.

Prin Iosif începem să facem cunoștință cu sistemul superior și datorită lui ne putem conecta și încerca să găsim calități spiritual, pentru a ne apropia de Forța superioară și a atinge Creatorul. Fiecare calitate spirituală este atinsă prin Iosif, prin Sefira Yesod și prin conexiunea noastră.

Iosif este neprihănit, temelia lumii, pentru că numai prin conexiune, prin Yesod atingem toate celelalte calități spirituale superioare. În munca noastră, Iosif este cel mai necesar și cel mai apropiat sentiment pentru noi, o conexiune într-un grup. Prin punctul de conexiune, începem să recunoaștem calitatea lui Iosif.

Tora spune cum frații îl vând pe Iosif ca sclav. Ei nu înțeleg încă această calitate pentru că sunt mai înalți decât el și nu sunt încă familiarizați cu calitatea lui Iosif. Ei îl consideră pe Iosif un frate mai mic și nu sunt de acord că ar trebui ca el să iasă în evidență.

Principalul lucru despre Joseph este că el ne aduce la conexiune. Iosif nu are propria sa calitate individuală; el combină toate celelalte calități în dorința sa de conexiune și, prin aceasta, cu Creatorul. Iosif este o calitate comună în care sunt incluși toți ceilalți frați, iar aceștia sunt lămuriți datorită dorinței tot mai mari de a primi, adică Faraonul.

Prin urmare, din calitatea lui Iosif, de la Yesod, provine întreținerea, forța vieții și forța realizării. Revelarea Faraonului se întâmplă tot prin Iosif. La începutul sclaviei egiptene, Faraonul era amabil și totul nu se simțea deloc ca sclavie. Dimpotrivă, ne-am dezvoltat, și toate acestea cu ajutorul lui Iosif. Iosif este începutul realizării binelui și răului în întreaga noastră viață și prin urmare, este cel mai aproape de noi.

Calitatea lui Iosif este implementată prin conexiunea noastră. El este numit „totul” pentru că toate calitățile sunt combinate în el și prin ele ne conectează cu Creatorul. A-l atinge pe Iosif înseamnă a dobândi unitatea, esența conexiunii noastre. Acesta este primul pas care ne scoate din această lume și duce la atingerea Creatorului, lumea superioară, spirituală.

Iosif este ca un copac care ne aduce toate roadele vieții. Aceasta este o conexiune cu rădăcina superioară, din care tot binele curge în lume. Mâncăm din el; datorită lui trăim, ne înmulțim și creştem. Acesta este locul conexiunii noastre unii cu alții și cu Creatorul; adică este locul ieșirii din simţirea acestei lumi fizice și pătrunderii în lumea spirituală. Toate acestea se realizează prin calitatea lui Iosif, gradul care ne este cel mai apropiat.

Se știe că pentru a avansa cel puțin cu un pas înainte, trebuie să ne conectăm în grupuri de zece. Iosif este numit totul pentru că el combină toate calitățile noastre împreună. Fiecare dintre cei zece oameni are propriile calități care diferă de ale celorlalți; dar odată ce ne ridicăm deasupra noastră, putem fi împreună. Dacă ne ridicăm deasupra diferențelor noastre egoiste, fiecare dintre noi deasupra egoismului său, atunci devenim similari și egali și ne putem conecta și completa unul pe altul.

Atingem acest lucru în măsura în care atingem Sefira Yesod, care se numește totul. Când ne ridicăm deasupra egoismului nostru și ajungem la credință deasupra rațiunii, la conexiune în grupul de zece, creăm o nouă calitate spirituală comună tuturor, numită Creator. El se naşte din conexiunea dintre noi și spune: „Voi M-ai făcut!”

Se pare că prin conexiunea noastră l-am creat pe Creator; așa ni se revelează El nouă. Prima cunoaștere cu Creatorul, cu forța superioară, cu lumea superioară are loc prin calitatea Yesod.

Oaspeții de onoare, Ushpizin care vin în Sukkah, organizează mediul potrivit pentru noi. Iosif este ultimul din acest lanț ca și cum o face în locul Malchut.

Din Lecţia zilnică de Cabala 10/8/20, “Sukkot

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: