“Savantul care cunoştea măreţia lui Baal HaSulam” (Linkedin)

Noul meu articol pe Linkedin “Savantul care cunoştea măreţia lui Baal HaSulam

Prof. Eliezer Schweid

Dintre toți oamenii care nu au fost discipolii săi, și cu foarte puține alte excepții, nimeni nu a scris cu mai multă admirație și apreciere despre munca lui Baal HaSulam decât prof. Eliezer Schweid, care a murit săptămâna trecută. Rav Yehuda Ashlag a devenit cunoscut ca Baal HaSulam (autorul *Sulamului*[scării]) pentru comentariul său Comentariu la Cartea Zohar. Schweid, câștigător al Premiului Israel pentru gândirea evreiască, a recunoscut măreția spiritului din spatele figurii modeste și sfrijite care și-a dedicat întreaga viață încercând să salveze poporul evreu și lumea de catastrofele iminente pe care a prezis că le vor aduce asupra lor înșiși prin ură şi orgoliu.

„Rav Yehuda Ashlag, Baal HaSulam, a fost printre cei mai mari gânditori evrei ai timpului său. Căutarea adevărului – pentru că acesta este adevărul – a fost misiunea vieții sale, scopul lui și modul prin care să-și împlinească scopul vieții. Se pare că din acest motiv, el era cunoscut doar de puțini.

„Nu dificultatea de a înțelege cuvintele lui l-a lăsat necunoscut. Dimpotrivă, Baal HaSulam avea un dar rar pentru a descifra secrete și a elucida chestiuni profunde. Cuvintele lui sunt foarte clare, până în punctul în care orice cititor ajunge prin ele la adevărul pe care îl arată, percepând cum se referă acesta la experiențele sale de viață.

„Ca un gânditor în misiune, Rav Așlag s-a străduit să se facă cunoscut pentru a aduce mântuirea lumii, dar a vorbit singur, evreu în mijlocul poporului său asuprit și persecutat, suferind, chinuindu-se cu el și în el, așteptând mântuirea. El s-a adresat oamenilor săi direct, ca indivizi, oriunde s-ar afla, dincolo de partide și fără o mediere a unui partid, mișcare sau școală anume. Acesta este motivul pentru care nici un stabiliment sau institut nu a stat în spatele lui. Acesta a fost prețul pe care l-a plătit Baal HaSulam pentru integritatea, deschiderea, libertatea de gândire și spiritul său îndrăzneț.

„Totuși, tocmai din cauza tuturor acestor merite, cuvintele lui nu au fost supuse miopiei ideologiilor trecătoare și sunt la fel de pertinente și convingătoare astăzi ca atunci, și poate chiar mai mult, deoarece multe din cele prezise de el s-au adeverit. Explicațiile sale sunt încă valabile ca instrument pentru a face față provocărilor viitorului umanității, ale poporului evreu și ale statului Israel”.

Și am să adaug: să merităm să realizăm învățăturile lui Baal HaSulam.

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed