Strigă din adâncurile sufletului

239Profeți, Iosua 6:20: Atunci au trâmbiţat preoţii din trâmbiţe. Şi cum a auzit poporul glasul de trâmbiţă, a strigat tot poporul împreună cu glas tare şi puternic şi s-au prăbuşit toate zidurile împrejurul cetăţii până în temelie şi a intrat tot poporul în cetate, fiecare din partea unde era, şi au luat cetatea.

Zidul cetății simbolizează ecranul care înconjoară cetatea în interiorul căreia pot exista dorințe impure, ca în Ierihon. Sau, dimpotrivă, peretele separă oamenii de dorințele externe, impure. În cazul de față, există mai multe dorințe corectate în jurul cetății.

Întrebare: Este posibil să deducem din aceasta o lege a ultimei generații? Ce ar trebui făcut pentru a distruge o cetate inaccesibilă, egoistă?

Răspuns: Pentru a o înconjura, adică pentru a crea astfel de conexiuni care să îndeplinească funcția de perete, de șanț, orice poate fi folosit pentru a proteja partea interioară de exterior, în funcție de locul în care se află calitatea dăruirii, în interior sau in afara. În cazul Ierihonului, calitatea dăruirii a fost în afară.

Copiii lui Israel s-au apropiat de Ierusalim tocmai în acest fel și, când l-a luat, era deja posibil să îl purifice într-un mod diferit, să îl sfințească și abia apoi să se stabilească acolo.

Întrebare: Care ar trebui să fie strigătul ca cetatea să cadă? Mă refer la legi pe care le putem numi legile ultimei generații.

Răspuns: Legile ultimei generații sunt simple: trebuie să strigi din adâncul sufletului tău că vrei să fii numai sub controlul calității de dăruire, conexiune și iubire. Și apoi, toți pereții vor cădea. Practic, aceștia sunt pereții dintre fiecare dintre noi.

Întrebare: Nu sunt aceștia pereții exteriori?

Răspuns: Nu, desigur că nu. Acesta este ceea ce separă o persoană de o persoană. Vorbim întotdeauna despre zidul din mine care se prăbușește.

KabTV „Secretele cărții eterne”, 12.07.2021

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul anterior:

Articolul următor: