Structura rigida a celor douăsprezece triburi

Tora, „Numerii”, 36: 5-36: 7: Deci a dat Moise poruncă fiilor lui Israel, după cuvântul Domnului, zicând: „Adevărat grăieşte seminţia fiilor lui Iosif. Iată ce porunceşte Domnul pentru fiicele lui Salfaad: Ele pot să fie soţii ale acelora care vor plăcea ochilor lor, numai să fie soţii în neamul seminţiei tatălui lor, Pentru ca partea fiilor lui Israel să nu treacă de la o seminţie la alta; că fiecare din fiii lui Israel trebuie să fie legat de moşia seminţiei părinţilor săi.

Fiecare trib simbolizează douăsprezece organe principale ale unui singur organism. Putem oare să rupem o parte a ficatului și sa o atașam la splina, sau o parte a splinei și sa o atașam la plămâni? Prin urmare, între triburi, interschimbarea a fost practic interzisă.

Acesta este un sistem rigid,  în care fiecare are propriul său suflet special și el trebuie să existe exact în interiorul acestui organ. Nicio femeie sau vreun bărbat nu puteau să se alăture altui trib. Cu toate acestea, după distrugerea Templului, când poporul lui Israel a căzut din gradul spiritual, restricțiile privind căsătoriile între triburi au fost anulate.

Tora, „Numerii”, 36:8 – 36:9: Şi orice fată care stăpâneşte o parte de moştenite în una din seminţiile fiilor lui Israel să fie soţia cuiva din neamul seminţiei tatălui său, ca fiii lui Israel să moştenească fiecare partea părinţilor săi, Şi orice fată care stăpâneşte o parte de moştenite în una din seminţiile fiilor lui Israel să fie soţia cuiva din neamul seminţiei tatălui său, ca fiii lui Israel să moştenească fiecare partea părinţilor săi.”

Printre oamenii religioși, până astăzi, există o definiție foarte clară a celor ce fac parte din fiecare trib. Prin urmare, ei încearcă să se căsătorească în cadrul triburilor lor.

Înainte, în cazul în care o femeie dintr-un trib se căsătorea cu un bărbat din alt trib, terenul moștenit de ea era transferat acolo.

„Femeia” simbolizează egoismul care se mișcă de la unul la altul, ceea ce înseamnă că „moștenirea” ei, dorința egoistă, este transferată împreună cu ea.

De la KabTV „Secretele  Cartii Eterne” 12/16/15

 

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah" Comentarii RSS Feed