Tora este despre stările interioare ale unei persoane

933Toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Silo și a ridicat acolo cortul întâlnirii. Și țara a fost supusă înaintea lor.

Și Iosua a zis: „Până când veți zăbovi să intrați în stăpânirea țării pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinților voștri?

Alegeţi câte trei bărbați pentru fiecare seminție; îi voi trimite și ei se vor ridica, vor străbate țara și o vor descrie după moștenirea lor, și vor veni la mine.

Să descrieți țara în șapte părți și să mi le aduceți aici, iar eu voi trage la sorți pentru voi aici, înaintea Domnului Dumnezeului nostru. (Profeții, Iosua, 18:1, 18:3 – 18:4, 18:6)

Tora vorbește doar despre stările interioare ale unei persoane. Prin urmare, trebuie să ne reconstruim înțelegerea acesteia.

O persoană ar trebui să-și ia toate dorințele și să le îndrepte către Creator, adică către dăruire și iubire, către conexiunea dintre oameni și Creator. Aceasta este corectarea noastră și „luarea în posesie” a pământului lui Israel.

Acest lucru se face treptat pe măsură ce ne cufundăm în atingerea Creatorului și ne apropiem de El, iar apoi se consideră că noi cucerim țara lui Israel—Yashar-El (Direct către Creator).

Astfel, Iosua îi călăuzește pe copiii lui Israel și îi învață cum să ajungă la această etapă. Prin urmare, este o luptă, o confruntare cu propriul egoism. Aici nu există dușmani externi. Toți dușmanii sunt interni.

Profeții sunt cabaliști care sunt în contact direct cu Creatorul, în comunicare cu El. Ei par să comunice cu El.

Iar oamenii care sunt considerați Israel se străduiesc să cucerească pământul lui Israel pentru ca dorința numită „pământ” („Eretz„, de la cuvântul „Ratzon„) să fie îndreptată direct către Creator (Yashar-El). Aceasta este sarcina lor.

Din „Secretele Cărții Eterne” de la KabTV 8/16/21

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed