Totul este inclus în Ein Sof (Infinit)

746.02Este aparent uimitor, pentru că vorbește despre timpul dinainte ca lumile să fie create. Astfel, care realitate există aici, pe care lumina superioară ar trebui să o umple?

Problema este că toate lumile și sufletele care există și care sunt destinate să fie create, cu toate incidentele lor până la sfârșitul corectării lor, sunt toate incluse în Ein Sof în deplina lor măsură și glorie. (Baal HaSulam, Studiul celor zece sefirot, capitolul 1, partea 1, Restricţie şi Linie)

Este vorba despre faptul că lumina superioară, care umple întreaga realitate, poartă absolut toate informațiile despre tot ceea ce a fost, este și va fi. Acest lucru se manifestă treptat în fața noastră și o numim lumea noastră.

La începutul creației, totul a fost inundat de o singură lumină simplă, adică emanația iubirii complete a Creatorului pentru creațiile viitoare.

Cu alte cuvinte, din partea Creatorului există un gând de creație și absolut totul este inclus în el până la starea finală a fiecărei persoane.

Din KabTV Stdiul celor Zece Sefirot (TES) 8/14/22

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed