Trei stâlpi pe care stă lumea

Rabaş în „Avraam a născut pe Isaac”: În Mişna se spune: Exită trei lucruri pe care stă lumea, Tora, munca şi milostenia. Avraam este numit „om al milosteniei”, care dedică puterile lui bunătăţii faţă de oameni. Isaac (Iţak) este numit „stâlpul muncii”, cel care îşi dedică sufletul său pe altar. Şi Iacov este numit „stâlpul Torei” după cum este spus „Dă adevărul lui Iacov” şi Tora este numită „Tora a adevărului”. Şi astfel, fiecare om trebuie să ajungă la aceşti trei stâlpi. Întâi, aceşti trei stâlpi, au fost revelaţi unul după altul de către Sfinţii Părinţi ai noştri, fiecare din ei revelând câte un stâlp. Şi după ce cei trei stâlpi au fost revelaţi, este de asemenea în puterea noastră să urmăm aceeaşi cale pe care părinţii noştri au pregătit-o pentru noi, şi de aceea noi suntem numiţi „poporul ales”, fiindcă avem meritul de a fi moştenit de la Părinţii noştri observarea celor trei stâlpi prin care lumea poate exista, ceea ce înseamnă că, prin ei, lumea va exista şi va ajunge la scopul pentru care a fost creată.

Lumina a creat dorinţa, Lumina este dăruirea totală, iar dorinţa este primirea totală, dar prin Lumină, dorinţa trebuie să se schimbe în „primire de dragul dăruirii”. Asta înseamnă că Lumina şi dorinţa trebuie să se conecteze într-un fel special, numit „deasupra raţiunii” sau, „linia de mijloc”.

Această combinaţie este făcută prin alegerea omului. Mulţumită faptului că omul a ales combinaţia corectă de fiecare dată, el include acest lucru în el. O „fiinţă umană” este sistemul compus din două părţi: Lumina şi vasul, dorinţa de dăruire şi dorinţa de primire, şi prin faptul că omul, care este între ele, poate alege şi determina relaţia corectă între ele, el crează în interiorul lui o combinaţie mai mare între Lumină şi vas.

Munca unui om este să se verifice pe sine şi să înveţe de la Lumină. Pentru asta, el trebuie să fie deja încorporat în cele trei linii: a Luminii şi a vasului şi a atitudinii corecte dintre de ele, numai atunci va fi capabil să ştie ce îi aduce Lumina. Aceasta este numită munca lui Avraam, prima revelaţie spirituală în munca noastră.

Atunci începem să lucrăm în vas în linia stângă, pentru a înţelege ce este materia noastră. Este posibil să vezi diferenţa în interiorul materiei numai dacă ai Lumina şi dacă ştii cum să lucrezi corect cu vasul. Asta înseamnă că linia stângă însăşi este de asemenea facută din trei linii, pentru a învăţa corect despre dorinţă – aceasta este numită munca lui Isaac.

Apoi este munca în linia de mijloc: o combinare a liniei stângi şi a liniei drepte într-o singură linie, pentru a şti exact ceea ce avem nevoie să facem cu aceste două forţe. Aceasta este numită munca în linia de mijloc, munca lui Iacov, care este în acelaşi timp în starea de micime, în rădăcina fazei, în faza unu şi faza doi. Apoi, după obţinerea stării de mărire, în al treilea şi al patrulea nivel, această muncă este deja numită Israel. Acestea sunt fazele creşterii spirituale ale unui om.

Un om care avansează în acest fel, are ceea ce numim „drepturi patriarhale”, ceea ce înseamnă că el primeşte metoda şi o împlineşte, şi că el aparţine „poporului ales”, fiindcă el munceşte în funcţie de „cele trei linii”, înţelegând că el este „linia de mijloc” care conectează primele două linii.

Linia de mijloc este numită fiinţă umană şi este de asemenea numită Creator., Zeir Anpin, stâlpul din mijloc. Pe anasamblu, linia de mijloc este consecinţa prin care un om aderă la Creator.

Este imposibil să munceşti în Sfinţenie fiindcă Sfinţenia este numită dăruire. Dăruirea este posibilă numai în combinarea corectă între cele două linii: linia dreaptă şi linia stângă în linia de mijloc.

De aceea se spune că lumea stă pe „trei stâlpi: pe Tora, pe muncă şi pe milostenie” dacă ne uităm la procesul de corectare al lumii dinspre partea noastră, de jos în sus: Tora este linia de mijloc, Iacov; munca, este linia stângă, Isaac; şi milostenia este Avraam, linia din dreapta.

Din Pregătirea pentru Lecţia zilnică de Cabala din 28/11/2012

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed

Articolul următor: