Un cod special pentru a face pace

550Toți venim din aceeași rădăcină, dintr-o singură forță superioară unică și unificată. Chiar și disputele care izbucnesc între toți locuitorii acestei lumi în orice moment – cele care se întâmplă astăzi, cele care s-au întâmplat înaintea noastră și cele care vor fi după noi – vin și ele din forța superioară, pentru că nu mai există nimic în afară de aceasta.

Creatorul a creat această dispută pentru ca noi să dezvăluim toate diferențele care există între noi sub toate formele: în bine și rău, amar și dulce, adevăr și minciună, lumină și întuneric. Suntem capabili să simțim și să ținem cont doar de diferențe, iar pe baza acestora determinăm conexiuni și contradicții pentru a acoperi cu dragoste toate crimele.

Acest lucru este imposibil fără disputa care se dezvăluie între părțile opuse. Cu cât opoziția noastră este dezvăluită mai mult, cu atât diferențele dintre calitățile noastre sunt mai mari, cu atât avem mai multă oportunitate de a înțelege creația, de a ne simți pe noi înșine și, în sfârșit, de a simți Creatorul, căruia cu toții îi suntem opuși.

Toate aceste ciocniri și neînțelegeri între noi nu există întâmplător, ci sunt create special de Creator pentru ca noi să-L putem simți și să-L cunoaștem. Prin urmare, disputa este necesară existenței noastre. Dacă nu există dispute, diferențe și sentimente de contradicții, nu simțim că existăm.

Întreaga diferență dintre viu și mort, care dă un sentiment de viață, există doar prin dispute. Creatorul a creat întreaga creație ca opusul Lui, iar sentimentul acestei opoziții ne oferă posibilitatea de a exista și de a o transforma în favoarea noastră, îndreptând dorința de a primi spre dăruire. Combinația acestor două forme opuse ne permite să înțelegem creația, pe noi înșine și pe Creator.

Prin urmare, nu există alegere, trebuie să venim mereu de la întuneric la lumină de fiecare dată, la fiecare grad, și în fiecare stare, să dezvăluim contradicții. Tocmai prin conectarea părților contradictorii ajungem la esența creației și înțelegem de ce Creatorul ne-a creat cu astfel de calități.

Acesta este motivul pentru care disputa se aprinde acum sub forma unui război. Acest război este deosebit, nu este doar o simplă ceartă corporală, ci mult mai internă în comparație cu toate precedentele. Acesta este un război de un nou tip pentru ideologia pe care Creatorul vrea să o insufle omenirii, astfel încât să putem simți și să dobândim formele naturii create de El și, în cele din urmă, să-L dobândim. Suntem ca lutul în mâinile unui maestru și ieșim cu o minte și sentimente noi.

“Pace” (Shalom) vine de la cuvântul „perfecțiune” (Shlemut). Lumea este numele Creatorului, legătura dintre toate părțile aflate în litigiu, care, s-ar părea, că este imposibil de a le apropia nici măcar cu un milimetru.

Apoi deodată vedem că există un cod special, o metodă, de a face pace. Este imposibil să se apropie direct părțile în conflict, dar prin forța superioară totul se adună brusc pentru existența comună. Nu poate fi altfel! Forța superioară nu s-a putut dezvălui între noi în alt mod decât în interiorul acestei dispute.

Este necesar să ajungem la pace (la perfecțiune) din dispută. Un lucru este imposibil fără celălalt și, prin urmare, totul începe cu confruntare, cu recunoașterea disputelor.

De la  Lecția zilnică de Cabala 3/11/22, “Câștigând Războiul (împotriva înclinaţiei rele)”

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed